PhDr.
Andrea
Slováková, Ph.D., MBA

  • Rada NFA

O mně

Andrea Slováková je dokumentaristka, kurátorka, pedagožka a nakladatelka. Od 2020 do
2024 byla děkankou FAMU. V letech 2003 až 2011 působila ve vedení MFDF Ji.hlava,
v současnosti pro něj dramaturgicky připravuje sekce experimentálních dokumentů a
program instalací ve virtuální realitě. Působila jako ředitelka Nakladatelství Akademie
múzických umění v Praze a založila nakladatelství Nová beseda.  Je autorkou knihy Co je
nového ve filmové vědě (2017) a básnické sbírky Vně (2018). Je expertkou Státního fondu
kinematografie, slovenského Audiovizuálneho fondu a předsedkyní Komise pro rovnost,
diverzitu a inkluzi mezinárodní asociace filmových škol CILECT. Natočila portrét matematika
Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanizmech nebo filozofický
experiment 500 plošin.