Fondy institucí

Zkoumejte písemné dokumenty z činnosti filmových  a profesních společností a sdružení.

filmové instituce

O fondu

V základní evidenci Národního archivního dědictví má Národní filmový archiv 84 fondů filmových institucí. Ty jsme převzali jako nezpracované z podnikového archivu Ústředního ředitelství československého státního filmu v době jeho likvidace po roce 1990. Dnes je možné v těchto materiálech svobodně bádat.

První skupina fondů obsahuje archiválie (téměř výhradně písemné dokumenty) z činnosti filmových výrobních a distribučních společností a profesních sdružení z oboru kinematografie do roku 1945. Uložené a zpracované jsou mj. fondy významných výrobních a distribučních společností Elekta, Lucerna, Nationalfilm, Bratři Deglové. 

Druhou skupinou jsou fondy institucí zestátněné kinematografie po roce 1945 – např. Československá filmová společnost II, Filmová rada, Ústřední ředitelství čs. filmu aj. Část těchto fondů je nezpracovaná, a proto se běžně nezpřístupňuje. Pro studijní účely lze požádat o udělení výjimky

Číst dále Skrýt

bádejte

Badatelské pomůcky

Pro lepší orientaci ve fondech institucí můžete prostudovat přehled zpracovaných fondů a jejich archivní pomůcky.

poznejte sbírku

Kde archiválie studovat?

Sbírka je dostupná pro výzkum a bádání všem se zájmem o kinematografii. Stačí prokázat účel výzkumu a objednat archiválie do badatelny v centru Prahy. S postupem nebo výběrem archiválií vám rádi poradíme. 

Badatelna

napište nám 

Máte dotaz? 

V oddělení písemných archiválií známe pozůstalosti velmi dobře. Rádi vám poradíme 

Kristýna Doležalová

Oddělení písemných archiválií
Vedoucí Oddělení písemných archiválií