žena růže píseň kost

Cyklus žena růže píseň kost přináší do dramaturgie kina Ponrepo kurátorované programy zohledňující feministickou a genderovou perspektivu. Cílem je upozorňovat na československé i zahraniční režisérky i další členky filmových štábů a současně kriticky reflektovat způsob zobrazování žen i funkci ženských postav ve vyprávění.

Další dramaturgické cykly

A to stále není vše