cinefest 2024 – mezi komedií a muzikálem

„Nikoli poprvé přišel první podnět k cinefestu odjinud, tentokrát, dá se říci, z Hollywoodu. Chris Horak zde spolu s Andreasem Benjaminem Seyfertem aktuálně pracuje na projektu o Wilhelmu Thieleovi. Že by to mohlo být něco pro nás? Namítl jsem, že v cinefestu z principu neděláme žádné osobnostní retrospektivy. Pro náš lexikon CineGraphu jsme přitom už měli obsáhlou thieleovskou složku vytvořenou. Zároveň jsme chtěli připomenout Franze Schulze, pražského scenáristu, narozeného před 125 lety, s nímž je spojen největší úspěch Wilhelma Thieleho, film Tři mládenci od benzinu. Pomalu se začalo krystalizovat naše skutečné téma, v němž se sbíhají 1) problémy počátků zvuku ve filmu, 2) snímky v několika jazykových verzích a 3) německý filmový exil.  

Dokud se jako dominantní žánr neprosadil muzikál hollywoodského typu, byla tu mnohem širší škála možností, jak do komediálního či dramatického filmu integrovat hudbu a zpěv. Herci přejdou do zpěvu přímo uprostřed děje, doprovázeni orchestrem, který samozřejmě nevidíme. Text písně pokračuje v předchozím dialogu a nahrazuje ho, posouvá děj dopředu,“ píše ve svém úvodu k retrospektivě Hans-Michael Bock.

Snímky, zčásti promítané už na cinefestu v Hamburku (listopad 2023), pocházejí vesměs z německojazyčné produkce první dekády zvukové éry. Z Německa pochází i Ernst Lubitsch, režisér podepsaný pod filmem Přehlídka lásky. Ten nový druh hudební filmové komedie „ukotvil“ v Hollywoodu, a to už v roce 1929, kdy technická transformace většiny kin ještě zdaleka nebyla ukončena. 

V německojazyčném filmovém světě se prosadila také řada pěvecky nadaných interpretů z českých zemí, k těm nejproslulejším patří Maria Jeritza, Jarmila Novotná a Leo Slezak. U první jmenované šlo o ojedinělý pokus pod režijním vedením Wilhelma Thieleho (Velkokněžna Alexandra, 1933), naopak Jarmila Novotná i Leo Slezak se do filmových ateliérů vraceli často, oba v naší přehlídce připomeneme.

Nejvýznamnější pozdní „ozvěnu“ žánru, jemuž se věnujeme, vytvořil na konci minulého století, v roce 1996, Alain Resnais ve svém mistrovském díle s názvem Stará známá písnička. Vliv Wilhelma Thieleho a jeho „kamarádů od benzinu“ je dobře citelný – a slyšitelný – i zde. 

cinefest je přehlídka (nejen) německého filmového dědictví, kterou Národní filmový archiv každoročně pořádá ve spolupráci s hamburských badatelským centrem CineGraph (Hans-Michael Bock, Erika Wottrich). Dramaturgie české části Milan Klepikov.

Program cinefestu se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.