Ukrajinská kinematografie – Na cestě k vlastní identitě

Ukrajinská kultura je pro západní svět stále terra incognita. Po značnou část dvacátého století byla Ukrajina součástí území SSSR a vše, co se tam v tomto období objevilo, bylo považováno za sovětské. Měli bychom však takto zobecňovat?

Umění je relevantním argumentem na obhajobu ukrajinského tématu, protože silně vystihuje ukrajinskou identitu navzdory politickým, ekonomickým a kulturním faktorům. Stačí se podívat na jeho obrazy a naslouchat jeho jazyku. Ukrajinská kinematografie ve všech etapách své existence potvrzovala a názorně ukazovala ukrajinskou kulturu jako soběstačnou a nezávislou. A toto ukrajinské téma je ve světě jasně slyšet a rozpoznatelné: ve filmech Oleksandra Dovženka, Ivana Kavaleridzeho, Sergeje Paradžanova, Jurije Iljenka, Romana Balajana, Kiry Muratové a dalších méně známých, ale neméně zajímavých ukrajinských režisérů sovětského období. Západní publikum je teprve objeví. Dnes nastupuje nová generace mladých ukrajinských režisérů a ukrajinská kinematografie a ukrajinské téma ve světě zní ještě výrazněji a silněji ve filmech Myroslava Slabošpyckého, Valentyna Vasjanoviče, Iryny Tsilyk, Dmytra Sucholytkyi-Sobčuka, Olega Sencova, Romana Bondarčuka a dalších.

Ukrajinské filmy sovětského období jsou nedílnou součástí dějin ukrajinské kinematografie. Každý film pečlivě zachycuje „vzpomínky“ na určitou etapu sovětské éry. Kromě nepochybné umělecké hodnoty jsou tyto filmy také dokumentem doby. Autorův pohled vnáší do tohoto dokumentu vizi jednotlivce. Proto jsou tyto filmy cenným materiálem pro pochopení událostí dvacátého století, pro zamyšlení nad vývojem a identitou ukrajinské kultury v sovětských podmínkách.

Cyklus Ukrajinská kinematografie. Na cestě k vlastní identitě (v rámci programu Strategií AV21, Anatomie evropské Společnosti historie – tradice – kultura – identita), který vznikl ve spolupráci s Akademií věd ČR a Národním filmovým archivem, je určen nejen ke zhlédnutí filmů ukrajinské kinematografie sovětského období. Jeho cílem je podpořit reflexi historických zkušeností z různých období existence Ukrajiny. Aktualizace a analýza této zkušenosti je nezbytná pro její hlubší pochopení a zhodnocení. Téma kulturní a umělecké paměti v kontextu války na Ukrajině je zvláštní, bolestné a aktuální. Hodnocení současné situace není možné bez retrospektivy do minulosti, není možné bez aktualizace historické paměti.

Každý z filmů, představených v tomto cyklu, uvede Larysa Naumova. Po projekcích bude následovat diskuse.