Rozhovory a zvukové nahrávky

Jádro Sbírky zvukových záznamů tvoří  1 400 rozhovorů s 800 představiteli české filmové kultury. Kolekce je nadále rozvíjena a doplňována o nová interview. Snahou je nahrávat primárně životopisné rozhovory prostřednictvím metody orální historie. Ta umožňuje získat jedinečná svědectví o domácí kinematografii od významných osobností i řadových pracovníků. Jejich vzpomínky rozšiřují poznání způsobem, jaký oficiální prameny nemohou nabídnout, a mají tak v současném bádání své nezastupitelné místo.

Záznamy lze využít pro studijní, vědecké, vzdělávací a odborné účely. V případě zájmu kontaktujte kurátorku sbírky Marii Barešovou, která s vámi zkonzultuje oblast bádání a provede potřebnou rešerši. Badatelna je pro veřejnost otevřena vždy ve středu (11–20 hod.) a čtvrtek (9–17 hod.) ve třetím patře v budově Konviktu (Bartolomějská 11, Praha 1).

Kontakt na kurátorku sbírky:
Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D.
marie.baresova@nfa.cz
T 778 522 718

Badatelna:
Podkroví Konviktu (vstup ze dvora)
Bartolomějská 11
Praha 1 110 00