Rozhovory a zvukové nahrávky

Sbírka zvukových záznamů

kurátorka Mgr. et Mgr. Marie Barešová
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
E marie.baresova@nfa.cz
T 778 522 718

Sbírka obsahuje necelé tři tisíce záznamů mapujících oblast české a československé filmové kultury. Kolekce je kontinuálně rozvíjena, zpracovávána a zpřístupňována badatelské veřejnosti. Cílem období 2014 – 2015 je soubor plně digitalizovat, přepsat a indexovat.

Největší část sbírky představují životopisné rozhovory s představiteli domácí kinematografie, zejména zástupci tvůrčích profesí. Mezi vzácné záznamy patří kolekce reportáží pořízená během EXPA 58 v Bruselu, nebo desítka rozhovorů, které v 80. letech zaznamenal režisér Elmar Klos.

Průběžně se realizují tematicky zaměřená interview a zaznamenávány jsou také akce pořádané v Ponrepu, domovském kině NFA. Od roku 2014 se věnujeme tématu historie FAMU a transformace filmového oboru po roce 1989. V následujících letech se budeme zaměřovat na zmapování filmového průmyslu, institucionálních dějin nebo filmových festivalů.

Zpřístupnění Sbírky zvukových záznamů
Sbírka se postupně zpracovává a prozatím nemá k dispozici archivní pomůcky. V odůvodněných případech ji lze však využít pro studijní, vědecké, vzdělávací a odborné účely. V případě zájmu proto kontaktujte kurátorku Marii Barešovou (marie.baresova@nfa.cz), která s vámi zkonzultuje oblast bádání a provede potřebnou rešerši. Požadované záznamy nebo jejich přepisy budou poté předloženy v badatelně, která je pro veřejnost otevřena vždy ve středu (11 – 20 hod.) a čtvrtek (9 – 17 hod.) v budově NFA v Bartolomějské 11.

Sbírky orální historie
V období transformace počátku 90. let se metoda orální historie v českém prostředí teprve pozvolna etablovala a prosazovala. Její nástup po roce 1989 měl přitom velké opodstatnění. Právě skončená epocha zanechala v dějinách řadu bílých míst, která nelze zmapovat prostřednictvím oficiálních materiálů. Ty se buď nedochovaly, nebo nepostihují události posledních desetiletí v jejich komplexnosti. Metoda orální historie umožňuje získat jedinečná svědectví, osobní zkušenosti i dosud nezaznamenaná fakta. Sbírka orální historie NFA vznikla před necelými dvaceti lety a okamžitě se zde začalo s nahráváním životopisných interview.

Pomozte rozšířit naši sbírku
Máte doma nahrávky vztahující se k oblasti českého či československého filmu? Znáte sběratele, kteří doma skladují filmové či zvukové záznamy? Ozvěte se kurátorce sbírky! NFA nabízí možnost uložení, pomoc s digitalizací či zpracováním. Rádi od vás převezmeme poklady po vašich předcích, se kterými si sami nevíte rady. Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Je nebo byla vaše profesní dráha úzce spjata s filmem? Zaznamenáme váš příběh! Jakékoli obohacení sbírky přispěje k rozšíření poznání o minulosti i současnosti domácí kinematografie.

Možnost stáže
Hledáte stáž či odbornou praxi ve významné kulturní instituci? Oddělení orální historie je připraveno nabídnout tuto možnost studentům a studentkám filmové vědy, orální historie, archivnictví, knihovnictví, případně zvukařům a dalším oborům. Kontaktujte kurátorku oddělení Marii Barešovou (marie.baresova@nfa.cz) a domluvte se na individuálním plánu spolupráce.