Titulkové a dialogové listiny

Sbírka obsahuje výběrově dochované písemné dokumenty obsahující titulky a překlady dialogů českých hraných filmů uváděných v zahraničí v počtu 25 000. Tyto materiály jsou nezanedbatelnou pomůckou pro šíření českých filmů v zahraničí. Z jazyků je ve sbírce nejčastěji zastoupena angličtina, francouzština a španělština, vyskytují se i ruština, italština, portugalština či polština.

Sbírka nemá kodifikovaný typ archivní pomůcky, který by umožňoval badatelům samostatně vyhledávat a objednávat archiválie, a je tedy pokládána za nezpracovanou. Pracovníci však mohou ve sbírce vyhledávat prostřednictvím kartoték a přírůstkových knih. Archiválie se zpřístupňují v badatelně Oddělení písemných archiválií (OPA) NFA, Praha 1, Bartolomějská 11 (areál Konvikt, 2. patro, středa: 11-20 hod., čtvrtek 9-18 hod.). Přístupnost sbírky je třeba konzultovat s vedoucím OPA, které o sbírku pečuje. Kontakt: tomas.lachman@nfa.cz

– Sbírka titulkových a dialogových listin