Reklamní materiály

Sbírka obsahuje na 134 000 reklamních materiálů – popisky, letáky, programové texty a jiné materiály k českým hraným filmům i k filmům zahraničním uváděným v české distribuci. Jedná se především o nejrůznější obrazové koláže (fotografie klíčových scén) a doprovodných textů určené k propagaci filmů, výjimkou nejsou ani notové záznamy filmových šlágrů.

Sbírka nemá kodifikovaný typ archivní pomůcky, který by umožňoval badatelům samostatně vyhledávat a objednávat archiválie, a je tedy pokládána za nezpracovanou. Pracovníci však mohou ve sbírce vyhledávat prostřednictvím kartoték a přírůstkových knih. Archiválie se zpřístupňují v badatelně Oddělení písemných archiválií (OPA) NFA, Praha 1, Bartolomějská 11 (areál Konvikt, 2. patro, středa: 11-20 hod., čtvrtek 9-18 hod.). Přístupnost sbírky je třeba konzultovat s vedoucím OPA, které o sbírku pečuje. Kontakt: tomas.lachman@nfa.cz

– Sbírka reklamních materiálů k českým i zahraničním filmům