Plakáty

Kolekce obsahují více než 30 000 plakátů různých velikostí k české filmové tvorbě i k filmům zahraničním uváděným v české distribuci. Nejstarší plakáty pocházejí z 10. let 20. století, ve sbírkách jsou zastoupena díla významných českých výtvarníků, exempláře vytvořené různými tiskařskými technikami (litografie, ofset apod.) i jedinečné plakáty atypických rozměrů (např. 2x3m).

Sbírky nemají kodifikovaný typ archivní pomůcky, který by umožňoval badatelům samostatně vyhledávat a objednávat archiválie, a jsou tedy pokládány za nezpracované. Pracovníci však mohou ve sbírkách vyhledávat prostřednictvím kartoték a přírůstkových knih. Archiválie se zpřístupňují v badatelně Oddělení písemných archiválií (OPA) NFA, Praha 1, Bartolomějská 11 (areál Konvikt, 2. patro, středa: 11-20 hod., čtvrtek 9-18 hod.). Přístupnost jednotlivých sbírek je třeba konzultovat s vedoucím odd. písemných archiválií, které o sbírky pečuje. Kontakt: tomas.lachman@nfa.cz

– Sbírka plakátů k českým i zahraničním filmům
– Sbírka plakátů „úzkých“ k českým i zahraničním filmům

Multiplikáty a reprinty filmových plakátů máte možnost zakoupit v e-shopu.