Fotografie

Kolekce obsahují více než 500 000 fotografií – černobílé i barevné positivní fotografie z českých hraných i nehraných filmů, výběrově též zahraničních filmů, civilní portréty českých filmových herců a tvůrců, výběrově i osobností zahraničních kinematografií a fotografie z různých akcí uskutečněných v České republice.

Sbírky nemají kodifikovaný typ archivní pomůcky, který by umožňoval badatelům samostatně vyhledávat a objednávat archiválie, a jsou tedy pokládány za nezpracované. Pracovníci však mohou ve sbírkách vyhledávat prostřednictvím kartoték a přírůstkových knih. Archiválie se zpřístupňují v badatelně Oddělení písemných archiválií (OPA) NFA, Praha 1, Bartolomějská 11 (areál Konvikt, 2. patro, středa: 11-20 hod., čtvrtek 9-18 hod.). Přístupnost jednotlivých sbírek je třeba konzultovat s vedoucím OPA, které o sbírky pečuje. Kontakt: tomas.lachman@nfa.cz

– Sbírka fotografií z českých hraných filmů
– Sbírka fotografií z českých nehraných filmů
– Sbírka fotografických civilních portrétů českých filmových osobností
– Sbírka fotografií z filmových akcí v České republice
– Sbírka fotografií ze zahraničních filmů
– Sbírka fotografických portrétů zahraničních filmových osobností