Filmy

NFA zařazuje do svých sbírek ročně okolo 3.500 filmových materiálů, což jej řadí mezi tři první archivy v Evropě.

Základem našich sbírek jsou negativní a positivní filmové materiály národní produkce, tj. hrané a nehrané (dokumentární, populárně vědecké, vědecké, zpravodajské, animované a jiné) filmy od vzniku českého filmu (1898) až po současnost.

Mimořádně cennou součástí sbírek je sbírka zpravodajských filmů, dokumentujících do roku 1993 život českého národa, vznik a rozvoj Československa ve všech jeho obdobích a sférách, a zachycujících významné představitele československého kulturního života.

Je zcela výjimečnou skutečností ve světovém měřítku, že se z národní produkce podařilo zachovat dvě třetiny němé tvorby hraných filmů a všechny české hrané filmy z období 1930–1992 ( s výjimkou deseti filmů z let 1930–1939).

Další část sbírek tvoří bohaté kolekce zahraničních kinematografií, jež dávají plastický obraz vývoje filmového umění. Zvláště cenné jsou sbírky filmů natočených před první světovou válkou, sbírka slapstick komedií z let 1912–1929 a sbírka zpravodajských filmů dokumentujících významné světové události.
Od začátku devadesátých let je budována také audiovizuální sbírka na nefilmových nosičích.

V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmových materiálů:
30.000 kopií hraných filmů
38.000 kopií nehraných filmů
9.500 negativů hraných filmů
18.500 negativů nehraných filmů
750 amatérských filmů
9.000 video materiálů
100 tun archivovaných filmů je na prudce hořlavém (nitrocelulosovém) podkladu.

Informace o zpřístupnění filmových sbírek naleznete zde. Projekce filmů ze sbírek NFA se koná denně v kině Ponrepo, zájemci o koupi DVD vydaných NFA mají možnost využít e-shopu. Detailní filmografické informace o československé kinematografii nabízí Filmový přehled a tištěné Katalogy českého hraného a animovaného filmu.