Další zajímavé fondy a sbírky mimo NFA

Výběr dalších významných českých fondů a sbírek týkajících se dějin filmu:

Národní archiv (sbírka kinematografických děl, fondy centrálních institucí včetně Cenzurního sboru kinematografického při Ministerstvu vnitra, fondy oborových svazů)
http://www.nacr.cz/C-fondy/pruv.aspx

Státní oblastní archiv Praha (Sbírka filmů Státního ústavu památkové péče Praha, fond Krajský soud obchodní (zápisy filmových institucí v obchodním rejstříku), fond Mimořádný lidový soud (soudní procesy s kolaboranty), osobní fondy)
http://www.soapraha.cz/praha

Archiv hlavního města Prahy (pražské spolky a kina, Filmový podnik hlavního města Prahy)
http://www.ahmp.cz/

Národní muzeum (Divadelní sbírka, Sbírkový fond Plakáty)
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Oddeleni-HM/

Literární archiv Památníku národního písemnictví (osobní fondy scenáristů, filmových kritiků a autorů filmových předloh)
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/20-literarni-archiv/

Barrandov Studio, archiv (archiválie k produkční historii jednotlivých realizovaných i nerealizovaných filmů a písemnosti k dějinám společnosti z let 1945-1993)
http://www.barrandov.cz/clanek/archiv/
http://www.barrandov.cz/clanek/badatelna/

Archiv a programové fondy České televize – Videotéka, Filmotéka, Fonotéka, Archiv a dokumentace zpravodajství, Spisový archiv a fototéka (audio- a videozáznamy, písemná a obrazová dokumentace z činnosti ČT – výrobní složky pořadů, statutární dokumenty, výroční zprávy, divácká korespondence, fotografie a negativy)
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/archiv-a-programove-fondy-ct/

Národní technické muzeum (sbírka kinematografických přístrojů a příslušenství, osobní fondy včetně fondů Jindřicha Brichty a Maxima Stanislava Kocka, sbírky soudobé dokumentace)
http://www.ntm.cz/muzeum/sbirkova-oddeleni/fotograficka-a-filmova-technika
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm

Archiv českého rozhlasu (archiválie z činnosti Českého rozhlasu a jeho předchůdců)
http://www.rozhlas.cz/archiv/oarchivu/

Národní divadlo, archiv (dokumentace představení, osobní pozůstalosti)
http://archiv.narodni-divadlo.cz/

Soukromá sbírka plakátů Terryho ponožky (rozsáhlá sbírka filmových plakátů, on-line katalog)
http://www.terryhoponozky.cz/

Archiv České národní banky (žádosti filmových institucí o finanční podpory, doklady jejich činnosti)
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb

Archiv bezpečnostních složek (osobní složky osob sledovaných bezpečnostními složkami, filmová cenzura po roce 1945)
http://www.abscr.cz/

Institut umění – Divadelní ústav (dokumentace divadelní činnosti profesionálních divadel a souborů České republiky, dokumentace divadelních festivalů, kartotéka divadelních osobností, programy, tiskoviny, novinové výstřižky, fotografie, video- a audiozáznamy)
http://www.idu.cz/cs/sluzby-verejnosti-2

Soukromý fond Josefa Střechy (osobní pozůstalost)
kontaktní osoba Magdalena Novotná (magda.novotna@gmail.com)

Vojenský historický ústav Praha (písemné i audiovizuální dokumenty týkající se Československého a Českého armádního filmu)
http://www.vhu.cz/sbirkove-fondy/