Rešerše

Rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce Národního filmového archivu

V rámci poslání Národního filmového archivu zpřístupňujeme filmová díla, soudobou dokumentaci v oblasti filmu, fondy filmových institucí, pozůstalosti, sbírky fotografií, plakátů, reklamních materiálů, titulkových a dialogových listin a sbírky varií. Spolupracujeme s badateli, filmovými tvůrci a producenty, obchodními partnery, pořadateli výstav, provozovateli kin a organizátory festivalů, s širokou i odbornou veřejností. Poskytujeme také odbornou spolupráci na českých i zahraničních projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových archiválií.

Podávání žádostí o rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA
V případě zájmu o jakékoliv archiválie ze sbírky NFA (filmy a další audiovizuální materiály, záznamy orální historie, zvukové materiály, fotografie, plakáty, pozůstalosti, fondy institucí, reklamní materiály, titulkové a dialogové listiny, varia) nebo informace o nich se obraťte se svým požadavkem na e-mail reserse@nfa.czVe svém požadavku uveďte, o jaké materiály máte zájem (jaké provenience, z jakého období, co je tématem a jaká jsou klíčová slova vhodná pro vyhledání) a k jakému účelu informace požadujete. Tyto specifikace nám pomohou k vypracování kvalitní rešerše. Vypracování rešerše je zpoplatněnou službou dle Ceníku Národního filmového archivu.

Další zdroje informací
Pro vyhledávání filmografických údajů o českých hraných filmech je také k dispozici volně přístupná filmová databáze Filmový přehled.
Online přístupné jsou dále archivní pomůcky pro zpracované fondy filmových institucí, pozůstalosti a sbírky varií.
Informace o knihovním fondu specializované filmové knihovny naleznete v katalogu knihovny NFA. Po čtenářské registraci můžete navíc získat vzdálený přístup k digitalizovaným dokumentům v Digitální knihovně NFA, která obsahuje mimo jiné přes 150 digitalizovaných filmových časopisů.