Rešerše

V Národním filmovém archivu odpovídáme na různé dotazy a vypracováváme odborné tematické rešerše ve sbírce. Sdělujeme či potvrzujeme zejména údaje z archiválií a dokumentů ve sbírce, ale můžeme doporučit i jiné zdroje informací. 

Základní zdroje informací volně dostupné on-line:
Filmový přehled: databáze o československých a českých hraných filmech a související články a informace.
→ Archivní pomůcky pro zpracované fondy filmových institucí, pozůstalosti a sbírky varií.
Katalog knihovny NFA: po registraci získá čtenář vzdálený přístup k Digitální knihovně NFA.

Žádost o poskytnutí náhledové podoby konkrétního filmového/audiovizuálního titulu k osobním studijním účelům podejte přes tento formulář. Pro jiné účely užití kontaktujte prosím konkrétní osobu v obchodním oddělení podle toho, o jaké užití máte zájem.

Žádost o vypracování rešerše ke konkrétnímu tématu ve filmových/audiovizuálních i neaudiovizuálních materiálech podejte přes tento formulář. Upozorňujeme, že rešeršní služby archivu jsou zpoplatněny podle Ceníku služeb NFA.

Žádost o vypracování rešerše: http://bit.ly/form_reserse_NFA
Žádost o poskytnutí náhledu AV díla pro studijní účely: http://bit.ly/form_nahled_NFA