Markéta
Bártová

O mně

Absolvovala jsem obory Archivnictví a Teorie a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, poté i doktorské studium v oboru České dějiny tamtéž. V minulosti jsem pracovala v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Židovském muzeu v Praze, Ústavu pro studium totalitních režimů a na Ministerstvu obrany ČR. Jsem členkou Ediční rady Muzea paměti XX. století. V NFA vedu od listopadu 2020 Oddělení filmografie a katalogizace. Profesně se dlouhodobě a v různých kontextech zabývám výzkumem československé historie se zaměřením na léta 1939–1989, pravidelně se účastním oborových konferencí, publikovala jsem řadu odborných studií.