FAQ

— Moje babička hrála jako dítě ve filmu x, letos má kulaté narozeniny, a tak bych jí chtěl udělat radost jeho přepisem na DVD. Je to možné?

— Natočil jsem film a chtěl bych, aby byl pro budoucí generace uložen v NFA, co pro to mám udělat?

— Našel jsem doma na půdě nějaké staré filmy různých formátů. Jak je správně uložit? Můžu s nimi sám nějak nakládat?

— Koupil jsem si DVD a chtěl bych ho s přáteli zhlédnout v nějakém pronajatém prostoru.

— Naše vesnice, město, instituce atd. slaví jubileum. Je možné získat historické záběry, filmové materiály, dokumentující život v našem kraji, a při oslavách je promítnout?

— Jaká laboratoř spolupracuje na digitálním restaurování českých filmů v rámci projektu EHP fondů?

— Potřebuji ke studiu archiválií z oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA) nějaké zvláštní povolení?

— Jak si mohu archiválie objednat?

— Mohu bádat v nezpracovaných fondech a sbírkách?

— Mohu si objednat rešerši ze zpracovaných fondů a sbírek OPA?

— Je možné si zapůjčit archiválie k domácímu studiu?

— Jak si mám objednat/rezervovat místo v badatelně?

— Jsem student oboru XY a píši práci na téma XY. Máte v NFA něco k danému tématu?

— Je bádání ve fondech NFA zpoplatněno?

— Smím při bádání používat vlastní fotoaparát či skener?

— Je možno v badatelně požádat o xerokopie archiválií?

— Pomůže mi služba v badatelně s přečtením či překladem archiválií?

— Rád bych svou disertační, magisterskou, bakalářskou či seminární práci, odbornou publikaci anebo článek doprovodil ilustračními fotografiemi z NFA. Je to možné?

— Jsem soukromý sběratel a chtěl bych obohatit svou sbírku fotografií o další portréty českých i světových herců a hereček.

— Mám doma sbírku či jednotliviny plakátů, fotografií, reklamních materiálů, rukopisů, korespondenci (anebo další písemnosti) z oblasti filmu, filmové výroby, distribuce, kin apod. Měl by o ně NFA zájem?

— Pracoval jsem v Československém státním filmu, případně v podřízených organizacích (např. Československý filmexport, Československý filmový ústav, Filmový průmysl apod.) a potřebuji doložit potvrzení o zaměstnání. Na koho se mám obrátit?

— Je možno zapůjčit originály písemných archiválií na výstavy či obdobné akce?

— Nacházejí se v OPA archiválie, které je možné využít při genealogickém výzkumu?

Moje babička hrála jako dítě ve filmu x, letos má kulaté narozeniny, a tak bych jí chtěl udělat radost jeho přepisem na DVD. Je to možné?
Ano, pokud se jedná o český hraný film do roku 1992, stačí se obrátit na naše obchodní oddělení – např. zuzana.stefunkova@nfa.cz –, kde dostanete informaci o ceně přepisu a podmínkách jeho soukromého užití.

Natočil jsem film a chtěl bych, aby byl pro budoucí generace uložen v NFA, co pro to mám udělat?
Jste-li profesionální tvůrce, pak se na Vás vztahuje povinnost ze zákona č. 496/2012 Sb., podle něhož je každý výrobce českého kinematografického díla povinen nabídnout NFA 2 nepoškozené rozmnoženiny, kopii literárního scénáře a propagační materiály. V tomto případě se prosím obraťte na odd. nabídková povinnost: nep@nfa.cz. Vaše tvorba nás však zajímá i za předpokladu, že jste amatérský filmař, neboť budujeme rovněž sbírku neprofesionální kinematografie. V takovém případě se obraťte na kurátora této sbírky: jiri.hornicek@nfa.cz.

Našel jsem doma na půdě nějaké staré filmy různých formátů. Jak je správně uložit? Můžu s nimi sám nějak nakládat?
Filmy musí být uloženy v klimatizovaném depozitáři. Zvláště pokud máte doma filmy na hořlavé podložce, vystavujete se velkému nebezpečí, neboť při vyšších teplotách může dojít k jejich samovznícení. Doporučujeme proto pořídit (pokud možno) jejich soupis nebo alespoň součet a další kroky konzultovat s oddělením kurátorů – briana.cechova@nfa.cz – nebo s oddělením akvizice a archivace – jana.prikrylova@nfa.cz.

Koupil jsem si DVD a chtěl bych ho s přáteli zhlédnout v nějakém pronajatém prostoru.
Jedná-li se o český hraný film do roku 1992, pak kontaktujte naše obchodní oddělení – např. kristyna.haklova@nfa.cz, u českého filmu vyrobeného po roce 1992 a kteréhokoli zahraničního titulu se musíte obrátit na distributora DVD.

Naše vesnice, město, instituce atd. slaví jubileum. Je možné získat historické záběry, filmové materiály, dokumentující život v našem kraji, a při oslavách je promítnout?
Ano, kontaktujte s konkrétním požadavkem naše obchodní oddělení – např. zuzana.stefunkova@nfa.cz, kde dostanete informaci o obchodních a smluvních podmínkách. Kurátor příslušné sbírky (filmu hraného, dokumentárního nebo zpravodajského) pro Vás na dané téma připraví rešerši.

Jaká laboratoř spolupracuje na digitálním restaurování českých filmů v rámci projektu EHP fondů?
Laboratoř provádějící technické práce byla vybrána podle zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s podmínkami EHP grantu. Do mezinárodního výběrového řízení se přihlásila prestižní a zkušená evropská studia. Zvítězilo studio Magyar Filmlabor (divize Magyar Nemzeti Filmalap), které se kromě digitalizace a postprodukce (např. filmu Son of Saul, letos oceněného v Cannes, nominovaného na Oscara a oceněného Zlatým glóbem) věnuje i digitálnímu restaurování, a to i velkých maďarských filmů (např. klasické dílo Miklose Jancsóa Beznadějní (Szegénylegények)).
V Magyar Filmlabor pracují zkušení profesionálové; nicméně projekt digitálního restaurování vedou čeští odborníci, jejichž plný seznam je zde http://eea.nfa.cz/cz/projekt/tym/ a hlavními restaurátorkami jsou fundované pracovnice NFA Jeanne Pommeau a Tereza Frodlová. Více o projektu naleznete na stránkách zpetvkinech.cz.

Potřebuji ke studiu archiválií z oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA) nějaké zvláštní povolení?
Pro studium ve zpracovaných fondech zvláštní povolení nepotřebujete. Počítejte však s tím, že přístupnost archiválií ze zpracovaných fondů je limitována zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a rovněž i podmínkami akvizičních smluv. Problém může nastat zejména u archiválií mladších 30 let a u archiválií, obsahujících osobní údaje o žijících lidech.
Pro studium v dosud nezpracovaných fondech je povolení potřeba. Žádosti směřujte na vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz; T 778 522 714). Studium v OPA se řídí badatelským řádem a je umožněno všem osobám, které se řádně objednají emailem nebo telefonicky u vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714), popřípadě u správce badatelny Bc. Luboše Marka (T 778 522 715; E lubos.marek@nfa.cz) anebo osobně či telefonicky u služby v badatelně OPA (T 778 522 716, výhradně v úředních hodinách – středa 11−20h a čtvrtek 9−18h). V případě, že by badatel porušil badatelský řád, má služba v badatelně právo ho vykázat a nepovolit mu nadále do badatelny vstup.

Jak si mohu archiválie objednat?
Inventáře zpracovaných archivních fondů OPA naleznete zde: http://nfa.cz/cz/sbirky/sbirky-a-fondy/pozustalosti/, http://nfa.cz/cz/sbirky/sbirky-a-fondy/fondy-instituci/, http://nfa.cz/cz/sbirky/sbirky-a-fondy/varia/. Inventáře si sami prostudujte a vyberte si požadované archiválie. Archiválie se objednávají prostřednictvím formuláře žádanky (Žádanka OPA NFA) o předložení archivního materiálu. Vedoucímu OPA Mgr. Tomáši Lachmanovi (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714), popř. správci badatelny Bc. Luboši Markovi (T 778 522 715; E lubos.marek@nfa.cz) pak zašlete vyplněnou žádanku. V žádance musí být uveden název fondu a inventární číslo, respektive referenční označení daných archiválií, které požadujete předložit ke studiu. Vedoucí OPA či správce badatelny Vám nabídnou volné termíny v badatelně OPA (Bartolomějská 11, Praha 1), zde Vám budou materiály předloženy v domluveném termínu. V případě, že potřebujete prostudovat dosud nezpracované fondy, se s žádostí o zpřístupnění obraťte na vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714). V případě jakýchkoliv nejasností se s dotazem neváhejte obrátit na výše uvedené pracovníky OPA.

Mohu bádat v nezpracovaných fondech a sbírkách?
Ve většině případů ano, po podání žádosti  vedoucímu OPA Mgr. Tomáši Lachmanovi (E tomas.lachman@nfa.cz T 778 522 714) a udělení povolení. Poté je ještě nutné zajistit výběr archiválií a objednat se do badatelny.

Mohu si objednat rešerši z nezpracovaných fondů a sbírek OPA?
Ano, rešeršní práce jsou zpoplatněny dle Ceníku NFA.

Mohu si objednat rešerši ze zpracovaných fondů a sbírek OPA?
Ano, rešeršní práce jsou zpoplatněny dle Ceníku NFA.

Je možné si zapůjčit archiválie k domácímu studiu?
To možné není. Archiválie z fondů a sbírek OPA je možné studovat jedině prezenčně – po předchozím objednání, pouze v badatelně NFA (Bartolomějská 11, Praha 1) a výhradně v badatelské dny (středa 11−20h a čtvrtek 9−18h, T 778 522 716).

Jak si mám objednat/rezervovat místo v badatelně?
„Pro rezervaci místa v badatelně kontaktujte vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, E 778 522 714), popř. správce badatelny Bc. Luboše Marka (E lubos.marek@nfa.cz, T 778 522 715) minimálně týden před první návštěvou. Otevírací doba badatelny je středa 11−20h a čtvrtek 9−18h. Badatelna se nachází v Bartolomějské 11, Praha 1 (T 778 522 716, jen během otevírací doby). Místo v badatelně lze rezervovat též osobně či telefonicky během otevírací doby u služby v badatelně.

Jsem student oboru XY a píši práci na téma XY. Máte v NFA něco k danému tématu?
Pokud se jedná o písemnosti týkající se konkrétního českého filmu, doporučujeme nejdříve nahlédnout do Katalogu českého hraného filmu I.−VI., kde jsou odkazy na příslušné archiválie. Na webových stránkách NFA v sekci Sbírky a fondy pak v jednotlivých odkazech naleznete výčet všech archivních fondů a sbírek uchovávaných v OPA. Inventáře zpracovaných fondů a sbírek obsahují zpravidla filmografie a rejstříky, pomocí kterých naleznete konkrétní archiválie. Pokud výše popsaný postup nebude úspěšný, neváhejte se obrátit s dotazem na výše uvedené pracovníky OPA.

Je bádání ve fondech NFA zpoplatněno?
Samotné bádání ve fondech a sbírkách OPA zpoplatněno není. Pokud si sami vyberete archiválie dle archivních pomůcek (viz Sbírky a fondy) a objednáte si konkrétní inventární čísla či referenční označení z příslušných archivních fondů a sbírek, můžete si rovnou rezervovat termín do badatelny u Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714), popř. správce badatelny Bc. Luboše Marka (E lubos.marek@nfa.cz, T 778 522 715). Zpoplatněna je další práce archivářů, jako je vyhotovení rešerší z nezpracovaných fondů a pořízení reprodukcí archiválií. Zpoplatněno je též zveřejnění materiálů z fondů a sbírek NFA. Více viz Ceník NFA.

Smím při bádání používat vlastní fotoaparát či skener?
Ano, používání vlastního reprodukčního zařízení je v badatelně OPA povoleno. Musíte ovšem vyplnit příslušnou žádost, kterou Vám předloží služba v badatelně. V žádosti se zavazujete, že reprodukce archiválií pořízené vlastním reprodukčním zařízením použijete pouze pro vlastní studijní potřebu a nebudete je zveřejňovat. Pokud byste chtěli cokoliv z fondů a sbírek OPA zveřejnit či komerčně využít, obraťte se na vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714) a na pracovníky obchodního oddělení.

Je možno v badatelně požádat o xerokopie archiválií?
Ano, vyhotovení xerokopií je zpoplatněno dle Ceníku NFA, který má služba v badatelně k dispozici.

Pomůže mi služba v badatelně s přečtením či překladem archiválií?
Ne, toto není její povinností. Doporučujeme pořízení kopie archiválie a její konzultaci s příslušných odborníkem.

Rád bych svou disertační, magisterskou, bakalářskou či seminární práci, odbornou publikaci anebo článek doprovodil ilustračními fotografiemi z NFA. Je to možné?
Pro tento účel Vám archiv může vyhotovit digitální reprodukci materiálů ze sbírek OPA. Pro výběr kontaktujte vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714). Pro uzavření smlouvy a stanovení ceny pak kontaktujte pracovníky obchodního oddělení).

Jsem soukromý sběratel a chtěl bych obohatit svou sbírku fotografií o další portréty českých i světových herců a hereček.
Pro tento účel Vám archiv může vyhotovit digitální reprodukci materiálů ze sbírek OPA. Pro výběr kontaktujte vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714). Pro uzavření smlouvy a stanovení ceny pak kontaktujte pracovníky obchodního oddělení.

Mám doma sbírku či jednotliviny plakátů, fotografií, reklamních materiálů, rukopisů, korespondenci (anebo další písemnosti) z oblasti filmu, filmové výroby, distribuce, kin apod. Měl by o ně NFA zájem?
Ano, NFA neustále rozšiřuje své fondy a sbírky. Obraťte se na vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714) a domluvte se s ním na konkrétním postupu.

Pracoval jsem v Československém státním filmu, případně v podřízených organizacích (např. Československý filmexport, Československý filmový ústav, Filmový průmysl apod.) a potřebuji doložit potvrzení o zaměstnání. Na koho se mám obrátit?
Kontaktujte personalistku NFA Barboru Ligačovou (E barbora.ligacova@nfa.cz, T 778 487 851) anebo vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714).

Je možno zapůjčit originály archiválií na výstavy či obdobné akce?
Většinou ano, ale pouze po uzavření smlouvy s NFA. V této záležitosti se obraťte na vedoucího OPA Mgr. Tomáše Lachmana (E tomas.lachman@nfa.cz, T 778 522 714).

Nacházejí se v OPA archiválie, které je možné využít při genealogickém výzkumu?
Ve zpracovaných i nezpracovaných fondech se nacházejí personální složky zaměstnanců a další osobní dokumenty. Inventáře zpracovaných fondů a sbírek jsou zde. Počítejte však s tím, že přístupnost archiválií je limitována zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a rovněž i podmínkami akvizičních smluv.