PROGRAMOVÁNÍ A KONTAKTY

Harmonogram vstupu do kin:

Bílá tma (předfilm Týden ve filmu 1948, č. 10)  od února 2018
TGM Osvoboditel → od května 2018
Démanty noci → od září 2018
Klapzubova XI. → od září 2018
Zborov → od 8.listopadu 2018

Půjčovné:
PROJEKCE V KINĚ → 50% z čisté tržby – nabídka je dostupná na DISFILMU.
PROJEKCE MIMO KINO → půjčovné dle ceníku NFA , objednávejte prostřednictvím ONLINE formuláře.

Po dohodě lze uspořádat krátký úvod nebo přednášku kurátora či kurátorky Národního filmového archivu.

Kontakty:
programování do kin: Iva Žáková / iva.zakova@nfa.cz / tel. 778 745 532
informace o Filmových osmičkách: Veronika Bokšteflová / veronika.boksteflova@nfa.cz / tel. 778 522 709