Karolína
Hrichová

O mně

Vystudovala jsem filmovou vědu na FF MU v Brně. Mám zkušenosti s prací na filmových festivalech, ale i s chodem kina. Mojí velkou vášní jsou filmová periodika z protektorátního období a propagační filmy. Domnívám se, že Alexandr Hammid položil ideový základ pro existenci YouTube.