Projekty Knihovny NFA

Řešitelkou a koordinátorkou projektů KNFA je Mgr. Pavla Janásková.

Projekty probíhající

NFA je členem konsorcií knihoven v těchto projektech se spoluúčastí:

CzechELib – Národní centrum pro elektronické a informační zdroje – člen konsorcia na období 2018-2022
ARTLIB.EU – webový portál knihoven z oboru umění a architektury – společný projekt 12 českých uměnovědných knihoven národních paměťových institucí
Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2020/2021 – začátek projektu v dubnu 2020 – konec březen 2021 – databáze Anopress (česká média), ASPI (právní informace), PressReader (světový tisk) – za konsorcium knihoven NK ČR – Program MK ČR – podprogram VISK8/A

Projekty – ukončené

— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích XV. – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7

— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2019/2020 – začátek projektu v dubnu 2019 – konec březen 2020 – databáze Anopress (česká média), ASPI (právní informace), PressReader (světový tisk) – za konsorcium knihoven NK ČR – Program MK ČR – podprogram VISK8/A

— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích XIV. – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7

— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích XIII. – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7

— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2018/2019 – začátek projektu v dubnu 2018 – konec březen 2019 – databáze Anopress (česká média), ASPI (právní informace), PressReader (světový tisk) – za konsorcium knihoven NK ČR – Program MK ČR – podprogram VISK8/A
— LR – 1307 – Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy – MUNI Brno – 2013–2017
— LR – 1308 – Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (NL 4 HSS) – NK ČR Praha – 2013–2017
— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2017/2018 – začátek projektu v dubnu 2017 – konec březen 2018 – databáze Anopress (česká média), ASPI (právní informace), PressReader (světový tisk) – za konsorcium knihoven NK ČR – Program MK ČR – podprogram VISK8
— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích XII. Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7
— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2016/2017 – začátek projektu v dubnu 2016 – konec březen 2017 – databáze Anopress a Library PressDisplay – za konsorcium knihoven NK ČR – Program MK ČR – podprogram VISK8/A
— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích XI. – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7
— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích X. – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7
— Zvýšení dostupnosti, inovace a rozšíření informačních služeb Knihovny NFA II. – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK3
— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2015/2016 – začátek projektu v dubnu 2015 – konec březen 2016 – databáze Anopress, Library PressDisplay a ASPI – za konsorcium knihoven NK ČR – Program MK ČR – podprogram VISK8/A
— Zvýšení dostupnosti a inovace informačních služeb Knihovny NFA (2014) – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK3
— Projekt Knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích IX. (2014) – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7
EFG1914
— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v roce 2014 v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2014/2015
— Projekt Knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích VIII. (2013) – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7
— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v roce 2013 v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2013/2014
— Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v roce 2012 v rámci programu VISK8/A – české elektronické informační zdroje v roce 2012/2013
VZ09006 – Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace – (2010 – 2011) – NFA jako člen konsorcia se 25% finanční spoluúčastí – web projektu – pokračovaní v roce 2012 zajištěno
VZ09013 – Internetové informační zdroje pro výzkum v oboru filmových studií (pokračující konsorciální licence) – (2010 – 2011) – pokračovaní v roce 2012 zajištěno – NFA jako člen konsorcia se finanční spoluúčastí – projekt navazoval na 1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu (2004-2008).
— Projekt Knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích I. (2001), II. (2002), III. (2004), IV. (2005) V.(2006), VI. (2007) a VII. (2008) je řešen v rámci Programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK7. Jeho výsledkem je vznik Digitální knihovny NFA.
1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu
— Zkvalitnění stávajícího připojení Knihovny NFA k síti Internet a zlepšení služeb uživatelům z oblasti filmových informací tvorbou a zpřístupněním dat v síti. 2001 – Program MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK3. Výsledkem je on-line katalog Knihovny NFA.

Projekty – 2012 neschválené

Paměť české kinematografie jako součást národní identity – dlouhodobé uchování neaudiovizuálních sbírek Národního filmového archivu v digitální podobě a jejich prezentace – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2012)

Financování licencovaných databází
NFA je (byl) členem konsorcií knihoven s finanční spoluúčastí v níže uvedených projektech, které dotací zajistily předplatné do výše uvedených databází.
Chronologicky:
2004 – 2008
1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu – NFA
2009
mimořádná dotace MŠMT – MUNI Brno
2010 – 2011
Program INFOZ MŠMT – projekty:
VZ09006 – Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace – web projektu – NK ČR
VZ09013 – Internetové informační zdroje pro výzkum v oboru filmových studií (pokračující konsorciální licence) – MUNI Brno
2012
mimořádná dotace MŠMT – MUNI Brno
2013 – 2017/18
Program Informace – základ výzkumu (LR) MŠMT – projekty:
LR – 1307 – Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA) – MUNI Brno
LR – 1308 – Národní knihovna ČR – rozvoj informační