A Season of Classic Films

Přehlídka němých filmů se současnou hudbou

Národní filmový archiv se zapojil do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, který má za cíl přiblížit zejména mladému publiku klasické snímky, ale také význam péče o filmové dědictví. Je jedním z dvaceti dvou participujících institucí. Projekt je finančně podpořen programem EU Creative Europe. 

Film němý nikdy nebyl. Tímto pojmem označujeme snímky, které musely být hudbou a ruchy živě doprovázeny, protože technika záznamu zvuku na filmový pás ještě nebyla vynalezena. Stejně jako v době jejich vzniku, kdy filmy doprovázeli pianisté a hudební tělesa s různorodým repertoárem více či méně populární hudby, uvádíme tyto snímky i dnes se současnou hudbou. Na záznamy těchto projekcí s hudebním doprovodem se můžete podívat na Filmovém přehledu.