Digitální restaurování českého filmového dědictví

Digitální restaurování českého filmového dědictví“ je projekt programu CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“, podpořeného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Zaměřuje na se zachování a možnost zpřístupnění českého filmového dědictví v nových technologických podmínkách. Primárním cílem projektu je digitalizace a digitální restaurování vybraných 10 filmů, respektive filmových programů, významných českých autorů. Restaurování a digitální přepis vybraných kinematografických děl jsou nezbytné pro jejich další prezentaci za pomoci moderních technologií (nosiče Blu-ray, televizní vysílání ve vysokém rozlišení, moderní kina s digitální projekcí). Výběr filmů a filmových programů odpovídá seznamu „200 českých filmů pro první etapu digitalizace“, jak byl vytvořen Pracovní skupinou při Filmové radě pro Ministerstvo kultury ČR v roce 2010.

Vzhledem k absenci digitalizačního workflow v NFA provede digitalizaci a digitální restaurování vybraných filmů a filmových programů dodavatel vzešlý z veřejné zakázky. Kurátoři a restaurátoři NFA budou celý proces digitalizace a digitálního restaurování dozorovat, kontrolovat a garantovat zachování autenticity nově vzniklých digitálních verzí, což je běžná praxe i u srovnatelných národních, respektive veřejných filmových archivů.

Za účelem dosažení cíle budou vytvořeny následující výstupy projektu: restaurovaná a digitalizovaná díla, připravená k uvedení na festivalech, do kinodistribuce i k vydání na nosičích DVD a Blu-Ray a k dlouhodobé archivaci; publikace v českém a anglickém jazyce; budou realizovány výzkumné workshopy.

Díky účasti domácího partnera projektu, jímž je sdružení CESNET, bude restaurátorský dohled probíhat nejen během pravidelných inspekčních návštěv digitalizačního a restaurátorského pracoviště, ale i pomocí telekomunikačních metod (jako jsou videokonference umožňující živý přenos zvuku a obrazu ve vysokém rozlišení). Tato metoda dohledu a kontroly kvality je podstatným výzkumným zájmem nejen sdružení CESNET a Národního filmového archivu, ale i zahraničního partnera projektu, jímž je Norská národní knihovna.

Spolupráce s Norskou národní knihovnou umožní NFA zaručit transparentnost celého digitalizačního a restaurátorského procesu pomocí adekvátní dokumentace a tvorby patřičných metadat. Pracovníci audiovizuální sbírky Norské národní knihovny a NFA se setkají na dvou plánovaných workshopech v Norsku a České republice, během kterých si vymění zkušenosti s digitalizací filmových děl. Poznatky získané díky partnerství s Norskou národní knihovnou budou sloužit i další praxi Národního filmového archivu i po skončení tohoto projektu a budou zohledněny v odborných časopiseckých publikacích.

Další informace najdete na projektové stránce eea.nfa.cz.