Home Movie Day 2017

Původní filmový materiál o šířce 8 mm, 9,5 mm nebo 16 mm, který byl amatérskými filmaři v minulosti využíván, je značně náchylný k postupné degradaci a zániku. Navíc technické vybavení nezbytné k promítnutí starých filmů je pro jejich vlastníky stále obtížněji dosažitelné. Proto se v roce 2014 Národní filmový archiv poprvé připojil k mezinárodní iniciativě Home Movie Day, která má za cíl upozornit na fenomén rodinné kinematografie a důležitost uchování specifického obrazového materiálu pro budoucí generace.

Den rodinných filmů se uskuteční v roce 2017 dvakrát. V pražském kině Ponrepo v sobotu 21. října 2017 od 14hodin a ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v Bio central v Hradci Králové.

Během odpoledne můžete nosit své rodinné filmy o šířce 8mm, 9,5mm nebo 16mm. Odborníci z řad Národního filmového archivu vás obeznámí se základními pravidly uchovávání, přinesené materiály posoudí a dovolí-li to stav materiálu a majitel, snímek ještě týž den promítneme návštěvníkům kina. V případě historicky cenných filmů nabízíme archivaci filmového materiálu v klimatizovaných depozitářích. Za přenechání materiálů obdržíte kvalitní přepis těchto filmů na digitální nosič.

Setkání s rodinnými filmy vyvrcholí v 17:30 digitální projekcí pásma sestaveného z částí filmových kolekcí, jež NFA získal v rámci této akce v minulém roce. Promítání proběhne za účasti dárců, kteří vybraný obrazový materiál doprovodí komentářem.

V pátek 20. 10 se koná odborný workshop zaměřený na archivaci a prezervaci úzkých filmových formátů. Na workshop i ke kulatému stolu jste srdečně zváni – registraci a kompletní program najdete zde.