Workshop

Současné technologie ve výzkumu zvukových a AV záznamů

9. LISTOPADU 2017 / 10 – 16 / KINO PONREPO

Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR dovoluje pozvat na odborný vědecký workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů.

Odborné setkání představí výsledky výzkumu v oblasti existujících a aktuálně vyvíjených nástrojů pro zpracování zvukových a audiovizuálních materiálů ve výzkumných a paměťových institucích. Pomíjet nechceme ani příklady dobré praxe.
Sledované tematické linie:
• Prezentace a kritická reflexe softwarových nástrojů pro správu a práci se zvukovými (audiovizuálními) záznamy.
• Formulace aktuálního vývoje potřeb pracovišť spravujících zvukové (audiovizuální) záznamy.
• Prezentace výzkumných projektů v oblasti správy zvukových (audiovizuálních) záznamů a jejich metadat.
• Další výzkumná práce se zvukovými (audiovizuálními) daty.
• Prezentace zajímavých příkladů dobré praxe v práci se zvukovými (audiovizuálními) záznamy.
• Dílčí problémy ve správě zvukových (audiovizuálních) záznamů.
• Ukázky práce s aplikacemi správy zvukových (audiovizuálních) záznamů.

Program workshopu je ke stažení v PDF. Registrujte se zde.
Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

PROGRAM:
09:30-10:00
Prezence


10:00-12:30 Blok I.
Filip Šír, Národní muzeum
Vývoj a výzkum v oblasti zvukových dokumentů v paměťových institucích ČR

Jiří Hlaváček, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Metadatové schéma pro orálně-historické sbírky

Petra Galuščáková
Framework SHAMUS – vyhledávání a navigace v AV archivech

Kryštof Pešek, Národní filmový archiv
Otevřená digitální laboratoř Národního filmového archivu


12:30 – 13:30
 Oběd


13:30 – 16:00 Blok II.
Richard Mahel, NAČR
Archivní zpracování a možnosti využití zvukových archiválií v Národním archivu

Marie Barešová, Národní filmový archiv
Orální historie v Národním filmovém archivu

Michal Klodner, Národní filmový archiv
Jak popsat audio objekt jako samostatný sbírkový předmět a jako součást jiného sbírkového titulu?

od 17:30 Pásmo krátkých filmů „Zvuk ve filmu“

 

Workshop je určen především pro odborné a výzkumné pracovníky a badatele, kteří k vlastnímu výzkumu využívají, nebo spravují primárně zvukové a případně také audiovizuální záznamy.Workshop je realizován v rámci projektuč. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

Případné otázky směřujte na Mgr. Karolínu Heroldovou, karolina.heroldova@nfa.cz.