Kina ve Východočeském kraji 1960–1990

Poskytovatel Státní fond kinematografie
Stav Probíhající
Termín dokončení Listopad 2024

Cílem výzkumného projektu je zmapovat organizaci a strukturu sítě kin v bývalém Východočeském kraji.

Cílem výzkumného projektu je zmapovat organizaci a strukturu sítě kin v bývalém Východočeském kraji. Zvolené území budeme zkoumat v letech 1960–1990, kdy byla místa promítání ve správě místních a městských národních výborů a podléhala dohledu okresních národních výborů, správám kin a krajským filmovým podnikům. Spodní časová hranice odpovídá vzniku nového uspořádání krajů, horní rozpadu celého státně-institucionálního aparátu i kinematografického provozu v důsledku celospolečenských změn roku 1989. Zvolený územní celek jednoho z osmi historických krajů poslouží jako případová studie. Na jejím základě bude možné vytvářet hypotézy o podobě soustavy kin na celé ploše českých zemí. Území jednoho kraje je dostatečně velké na to, abychom mohli vyvozovat, jaké bylo zastoupení různých typů kin v českých zemích, jak fungovala jejich správa, jak byla organizována distribuce, do jaké míry byla infrastruktura centralizovaná a v jakých aspektech naopak rozdrobená.

Řešitelé

O výzkum se stará

Marie Barešová

Oddělení kurátorů
Kurátorka orální historie

Luboš Marek

Oddělení písemných archiválií
Archivář