NAKI III - Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Probíhající
Termín dokončení 31.12.2027

Projekt Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací si klade za cíl navrhnout, zavést, ověřit a popsat postupy ochrany kulturního dědictví v podobě herních aplikací a vytvořit pro ně odpovídající technické nástroje zohledňující potřeby paměťových institucí.

S pomocí těchto postupů, nástrojů a informačních zdrojů chceme budovat odborné zázemí pro identifikaci, dokumentaci, interpretaci a zpřístupnění národních kulturních a historických hodnot, které tyto herní aplikace představují.

Řešitelé

O výzkum se stará

Jan Kremer

Oddělení podpory výzkumu
Koordinátor projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Bohuš Získal

Oddělení podpory výzkumu
Odborný garant projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací