NAKI II – Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Dokončený

Projekt (DG16P02R019) byl primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů, vesměs software) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích a umožnil zpracování audio archivů (v případě NFA se jednalo o sbírku orální historie) pro jejich následné zpřístupnění a využití ve vědeckém výzkumu a vzdělávání.

Hlavní řešitel: Univerzita Karlova zastoupená Ústavem formální a aplikované lingvistiky
Další účastníci: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a NFA

Řešitelé

O výzkum se stará

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Marie Barešová

Oddělení kurátorů
Kurátorka orální historie

Výstupy

Výsledky naší práce

Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů

Workshop poskytl prostor pro prezentaci praktických i teoretických výsledků výzkumu v oblasti existujících a aktuálně vyvíjených nástrojů pro zpracování zvukových a audiovizuálních materiálů ve výzkumných a paměťových institucích.

Orální historie a současné technologie

Hlavním cílem symposia bylo konfrontování nástrojů vyvinutých v rámci tohoto projektu s uživatelskými potřebami paměťových institucí i konkrétních badatelek a badatelů. Vybrané příspěvky budou sdílet praktické zkušenosti s tvorbou, správou a udržitelností databázových systémů, možnosti archivace a zpřístupnění zvukových záznamů, nebo jejich analýzy a interpretace.