Československý nezávislý a umělecký film 80. let v amatérských podmínkách

Poskytovatel Státní fond kinematografie
Stav Dokončený
Termín dokončení Červen 2020

Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem byl Martin Blažíček, bylo vědecké zmapování, rekonstrukce, kritická reflexe a příprava veřejné prezentace filmů Ivana Tatíčka a Miloše Šejna z 80. let. Autoři představují dvě významné polohy alternativního filmu 80. let – angažovanou amatérskou tvorbu v souvislostech oficiální amatérské kultury (Tatíček) a tvorbou výtvarných umělců využívajících filmové médium (Šejn). Cílem projektu bylo výzkumné zpracování a zpřístupnění 8mm filmových materiálů, komentovaná prezentace vybraných filmů, tvorba kontextové dokumentace, anotací a biografických bází k oběma autorům a publikace odborné studie k tématu. Výstupy projektu byly zveřejněny prostřednictvím veřejných přednášek a workshopů (MFDF Jihlava, kino Ponrepo).

Řešitelé

O výzkum se stará