NAKI II - Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Dokončený
Termín dokončení 2019

Rozsáhlý výzkumný projekt byl zacílen na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna magika. 

Projekt Laterna magika (DG16P02H005) představoval jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších výzkumů realizovaných v Národním filmovém archivu a byl realizován ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci grantové výzvy Národní kulturní dědictví II. Výzkumná práce obsahovala tři základní pilíře: historický výzkum díla Laterny magiky, záchranu a digitalizaci filmových záznamů tohoto díla a vytvoření nového archivního systému, jenž propojil tradiční historické archiválie s filmovými záznamy i nově vznikajícími multimediálními daty. Výstupem projektu se stalo kromě několika odborných publikací, certifikovaných metod a softwarového řešení také rozsáhlá výstava doplněná o odbornou publikaci, jež byla prezentována na jaře 2019 v Brně a na podzim 2019 v Praze.

Řešitelé

O výzkum se stará

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Tereza Frodlová

Oddělení kurátorů
Kurátorka a restaurátorka

Jan Trnka

Oddělení kurátorů
Kurátor filmových scénářů

Bohuš Získal

Oddělení podpory výzkumu
Odborný garant projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Tomáš Hála

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmograf a katalogizátor

Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace

Výstava představovala výsledky čtyřletého rozsáhlého výzkumu, který měl za cíl uchování a zpřístupnění archiválií týkajících se fenoménu Laterny magiky. Ten byl na výstavě zasazen do kontextu dobové kulturní a umělecké praxe, byl představen jako složitý mechanismus i technický a technologický aparát a nabídl digitalizované filmové pásy z původního představení pro EXPO 58, zájezdové programy a další dosud nikdy nepublikovaný materiál využívaný pro multimediální představení Laterny magiky. Výstava se nepokoušela o rekonstrukci představení Laterny magiky ani historie jednoho českého divadla. Laternu magiku chápeme jako mnohovrstevnatý fenomén: instituci, politikum, technický vynález, (multi)médium, formát, umělecký druh, komponovanou estrádu i kritickou praxi. Cílem výstavy byl tedy ukázání jednotlivých faset Laterny magiky; její dekonstrukce a aktualizace.

Laterna magika: Paměť experimentu

Výstava historického materiálu, ukázek pozdějších inspirací Laternou magikou v jiných mediálních formátech, jakož i představením zcela nových uměleckých projektů, jež vznikly přímo v prostoru MeetFactory, odhalovala a přibližovala některé základní principy, na kterých byla/je Laterna magika vystavěna. Snažila se lépe pochopit podstatu multimediálních představení, jejich možnosti i limity a rozkrýt problémy, které s experimentální scénou Národního divadla souvisely, jako je státní propagace, instituční zázemí nebo role umělce v normalizační době. Vystavený materiál sjednocoval základní paměť původního experimentu, o kterém snili Alfréd Radok a Josef Svoboda, a který ocenila porota i diváci na světové výstavě Expo 58.

Pokusy se zvyklostmi. Alternativní scenáristika Laterny magiky

Filmové materiály Laterny magiky: jak povaha sbírky ovlivňuje způsob jejího zpracování (Archivní časopis 2/2021)