FAQ (Často kladené otázky)

Máte zájem o zapůjčení filmového nebo nefilmového materiálu, ale neznáte přesný název? Připravujete tematický cyklus a máte k dispozici pouze klíčová slova?

Je možné si filmové materiály ze sbírek NFA prohlédnout?

Jaká je výše poplatku za poskytnutí souhlasu s užitím materiálů?

Poskytuje NFA materiály včetně autorských práv?

Jakým způsobem je poskytnutí materiálů ze strany NFA právně ošetřeno?

Pokud je vybraný materiál dostupný pouze na filmové kopii je možné materiál prostřednictvím NFA zdigitalizovat?

Jakým způsobem je možné uhradit NFA poplatek za poskytnuté služby?

Jaké druhy nosičů NFA poskytuje?

Máte zájem o český film vyrobený do roku 1991?

Máte zájem o český film vyrobený po roce 1991?

Spravuje NFA také filmy zahraniční produkce?

Plánujete veřejnou projekci v České republice?

Máte zájem o materiály ze sbírek NFA na území Slovenské republiky?

Máte zájem o materiály ze sbírek NFA v zahraničí mimo Slovenskou republiku?

 

 

 • Máte zájem o zapůjčení filmového nebo nefilmového materiálu, ale neznáte přesný název? Připravujete tematický cyklus a máte k dispozici pouze klíčová slova?

Váš požadavek společně s klíčovými slovy předáme filmovým kurátorům sbírek, kteří za poplatek provedou rešerši, tj. zjistí, zda je požadovaný materiál součásti sbírek NFA a jaká je jeho technická dostupnost.  Zadáním pro rešerši je konkrétní filmový titul či téma, tj. popis materiálu, o který máte zájem. Tématem pro rešerši může být téměř cokoli – osobnost, místo, děj, historická událost apod. Informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 2.

 

 • Je možné si filmové materiály ze sbírek NFA prohlédnout?

Pokud je Vámi požadovaný titul již digitalizovaný, pošleme Vám e-mailem odkaz na náhledové video. V případě, že máme film k dispozici pouze na filmové kopii, je zákazníkům snímek promítnut za asistence pracovníka technického oddělení na střihacím stole nebo v projekčním sále. Tyto služby jsou zpoplatněny, informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 2.

 

 • Jaká je výše poplatku za poskytnutí souhlasu s užitím materiálů?

Při stanovení ceny za poskytnutí práv či souhlasu s užitím materiálů NFA jsou rozhodující údaje o způsobu šíření materiálů nebo díla, ve kterém jsou materiály užity, tj.: požadovaný typ práv (TV, DVD, kinodistribuce, jednorázové veřejné projekce, užití na výstavě atd.), teritorium, výše nákladů, časový rozsah požadované licence, počet repríz vysílání či projekcí apod. Informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 1.

 

 • Poskytuje NFA materiály včetně autorských práv?

NFA má uzavřenou rámcovou smlouvu s agenturou DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, o.s., na základě které může koncovým zákazníkům poskytovat v některých případech i autorská práva . Jedná se však pouze o audiovizuální díla a díla audiovizuálně užitá, jejichž autoři jsou zastupováni DILIA, případně jejichž dědicové majetkových autorských práv jsou zastupováni DILIA.

 

 • Jakým způsobem je poskytnutí materiálů ze strany NFA právně ošetřeno?

Poskytnuti souhlasu s užitím je ze strany NFA ošetřeno smluvně. Jedná-li se o poskytnutí materiálů výhradně pro studijní účely, je nutný podpis čestného prohlášení zákazníka.

 

 • Pokud je vybraný materiál dostupný pouze na filmové kopii je možné materiál prostřednictvím NFA zdigitalizovat?

NFA nedisponuje vlastním přepisovým pracovištěm filmových materiálů. Materiály se přepisují v externím přepisovém studiu. Je třeba počítat s určitým časovým intervalem (min. 14 dnů) potřebným k technickému a logistickému zajištění přepisu. Informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 2.

 

 • Jakým způsobem je možné uhradit NFA poplatek za poskytnuté služby?

Za poskytnutou službu Vám bude ze strany NFA vystavena faktura a následně zaslána poštou na adresu uvedenou ve smlouvě či čestném prohlášení. V případě dlouhodobějších projektů mohou být tyto náklady fakturovány průběžně.

 • Jaké druhy nosičů NFA poskytuje?

NFA poskytuje – filmové kopie (35mm, 16mm) i digitální nosiče (DVD, BD, DCP). Dostupnost nosiče u vybraného titulu prosím konzultujte se zástupci Obchodního oddělení. Kontakty zde.

 

 • Máte zájem o český film vyrobený do roku 1991?

Kontaktujte zástupce Obchodního oddělení. Kontakty zde.

 

 • Máte zájem o český film vyrobený po roce 1991?

Obraťte se na soukromé producenty či držitele práv.

 

 • Spravuje NFA také filmy zahraniční produkce?

S výjimkou několika málo titulů, kterých seznam naleznete zde. NFA nemá k zahraničním titulům práva a nemůže je tedy poskytnout.

 • Plánujete veřejnou projekci v České republice?

Kontaktujte Ivu Žákovou, iva.zakova@nfa.cz, tel.: +420 778 745 532, nebo použijte Online formulář

 

 • Máte zájem o materiály ze sbírek NFA na území Slovenské republiky?

Na území Slovenské republiky NFA poskytuje své služby (kinodistribuce, zapůjčování filmových i nefilmových materiálů pro výstavy, publikace a pod) za zvýhodněných cenových podmínek. V případě zájmu kontaktujte Ivu Žákovou, iva.zakova@nfa.cz, tel.: +420 778 745 532, nebo Zuzanu Štefunkovou, zuzana.stefunkova@nfa.cz, tel.:+ 420 778 487 855.

 

 • Máte zájem o materiály ze sbírek NFA v zahraničí mimo Slovenskou republiku?

Kontaktujte vedoucího obchodního oddělení Tomáše Žůrka, tomas.zurek@nfa.cz, tel.:+420 778 487 857.