Němé filmy s živou hudbou

Národní filmový archiv v rámci své distribuční nabídky pracuje i s čím dál tím větší poptávkou po filmové projekci s živým hudebním doprovodem. Přirozenou součástí distribučních aktivit filmového archivu je nabídka němých filmů, jejichž restaurování a digitalizaci doprovází příprava nového hudebního nebo zvukového doprovodu. Stále rostoucí portfolio němých filmů s hudebním doprovodem pomáhá zpřístupňovat význačné snímky němé éry novému publiku.

Kurátorský výběr autorů nové filmové hudby se zakládá na respektování dobového principu plurality hudebních doprovodů. Tak jako mohl být němý film dobově doprovázen různými pianisty nebo většími či menšími hudebními tělesy, i my se snažíme pokrýt co nejširší spektrum možných výkladů toho, co znamená živý hudební doprovod k filmu. V naší nabídce tak najdete orchestrální partitury, komorní trio, elektroakustické experimenty nebo třeba DJské performance.

KONTAKT: Iva Žáková / iva.zakova@nfa.cz