O FILMECH

v distribuční nabídce Národního filmového archivu k výročím roku 2018

BÍLÁ TMA (1948)

TGM OSVOBODITEL (1990)

DÉMANTY NOCI (1964, digitálně restaurovaný film) – vstup do distribuce 30. srpna 2018

KLAPZUBOVA XI. (1938)

ZBOROV (1938, digitálně restaurovaný film)