O DRAMATURGII

Osmicky_NFA

Dramaturgie FILMOVÝCH OSMIČEK vychází z možných perspektiv, kterými lze nahlížet na události i jednotlivá období, k nimž se váží významná moderní výročí související s rokem 2018. Do dramaturgického celku projektu je tak vedle hraných filmů zařazen i autorský dokumentární film, skladba zároveň reflektuje historické i volnější žánry.

K připomínkám roku 1918 tak vybíráme snímky Zborov popisující významný úspěch Československých legií na východní frontě a dále jeden z prvních „porevolučních“ filmů TGM Osvoboditel, ve kterém Věra Chytilová vytvořila osobitý portrét významné osobnosti počátků našeho státu.

K roku 1938 náleží dokumentární film Krise reflektující události, které přinesl podpis Mnichovské dohody a Klapzubova XI., coby film vstupující do kin v září 1938 a symbolizující do značné míry imaginární zlaté časy Bassovy předlohy.

Rok 1948 je zastoupen snímkem Bílá tma, v souvislosti s jehož kritikou se jeho autor František Čáp rozhodl k emigraci z Československa a dobovým Týdnem ve filmu, který shrnuje okolnosti komunistického převratu, ovšem pouze z pohledu jeho strůjců. 

Rok 1968 je zastoupen dalším významným emigrantem československého filmu, Janem Němcem, a jeho Démanty noci, které patří mezi nejvýraznější debuty československé nové vlny. Tvorba Jana Němce se později dostala do nelibosti tehdejšího režimu a po natočení unikátních záběrů z okupace sovětských vojsk v roce 1968 dostal zákaz tvorby a v sedmdesátých letech byl nucen opustit Československo.

HARMONOGRAM VSTUPU DO KIN:
Bílá tma (předfilm Týden ve filmu 1948, č. 10 1. února 2018
TGM Osvoboditel → 1. května 2018
Démanty noci → srpen 2018
Klapzubova XI. → 4. září 2018
Krise → 27. září 2018
Zborov → říjen 2018