Distribuce

Kina a festivaly

NFA poskytuje 35mm filmové kopie i digitální nosiče k většině hraných filmů vyrobených do roku 1991 pro potřeby kinodistribuce i pro uvádění na filmových festivalech a přehlídkách. Vedle této nabídky čs. hraných filmů zastupujeme také i vybrané animované a dokumentární tituly.

NFA nabízí možnost individuálních konzultací pro vytváření ucelených tematických přehlídek do programu kin i filmových festivalů. Průběžně připravujeme obnovené premiéry.

O cenách našich služeb naleznete více v sekci ceník a kontakty.

Kontakt pro kinodistribuci: Iva Žáková, iva.zakova@nfa.cz, tel.: +420 778 745 532
Objednávky projekce prostřednictvím Disfilmu.

Objednávka projekce mimo kino prostřednictvím ONLINE formuláře zde.
Kontakt: Lukáš Hanzal: lukas.hanzal@nfa.cz, tel. +420 778 487 852

Projekce je nutné objednávat minimálně s desetidenním předstihem.

Všeobecné obchodní podmínky pro užití filmů NFA formou kinodistribuce na území České republiky naleznete zde.

Muzea, galerie, kluby a jiné akce

NFA poskytuje filmové i nefilmové materiály ze svých sbírek pro výstavy, stále expozice, nebo pro jednorázové kulturní akce. V případě zájmu kontaktujte Karolínu Hrichovou nebo Lucii Petříkovou.

Školy a vzdělávací instituce

Dlouhodobě se snažíme o rozvoj filmové výchovy v České republice. Z toho důvodu podporujeme využívání filmu pro studijní účely na všech úrovních vzdělávacího systému i formou volnočasových aktivit.

→ zvýhodněné půjčovné pro potřeby studijní projekce 35mm kopií v univerzitních kinech
→ možnost školní/studijní projekce ze zlatého fondu světové kinematografie v kině Ponrepo
→ podporujeme rozvoj filmových klubů přímo na půdě ZŠ, SŠ i VŠ – většinu titulů můžeme zapůjčit na digitálních nosičích, za zvýhodněných podmínek
→ konzultace stran právních aspektů promítání filmů v rámci výuky

Filmy z naší nabídky

KATALOG FILMŮ NFA
→ Zpět v kinech – Digitálně restaurované filmy
Animovaná pásma pro děti
Současné české filmy
Československé filmy k zapůjčení (16 mm)
→  Němé filmy

Tematické distribuční cykly

Animované pohádky bez dialogu
Filmy z filmu (distribuční cyklus čs. filmů na 35mm filmových kopiích)
Filmové osmičky (programová nabídka NFA k výročí založení republiky)
Česká komedie na filmovém plátně
Druhá světová válka ve filmu
→ Hrané filmy k událostem roku 1989
→ Filmové adaptace literárních děl
→ Kriminální filmy
→ Výběr čs. hudebních filmů 60.-90.let