Filmy pro děti a mládež

Vzpoura hraček a Kamenáč Bill
– pásmo čs. animovaných filmů ze 40.-60. let
cílová skupina: 5 – 12 let
délka: 70 min.

Pásmo bylo sestaveno filmovými kurátory NFA tak, aby nabízelo pestrý vhled do různých animačních technik, které využívali autoři v období 40.-60.let.

Pásmo sestává z těchto snímků:
Vzpoura hraček (r. Hermína Týrlová, František Sádek; ČSR 1947)
Lev a písnička (r. Břetislav Pojar; ČSR 1959)
Čtyřicet dědečků (r. Václav Bedřich; ČSR 1962)
Ztracená varta (r. Miloš Makovec; ČSR 1956)
Kamenáč Bill a drzí zajíci (r. Václav Bedřich; ČSR 1964)
Dvě klubíčka (r. Hermína Týrlová; ČSR 1962)
O místo na slunci (r. František Vystrčil; ČSR 1959)

Pásmo bude opatřeno metodickým materiál pro práci se studenty.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte Jiřího Forejta prostřednictvím e-mailu jiri.forejt@nfa.cz.

Dostupné nosiče
DCP
Blu-ray

Cena půjčovného pro kina ČR
DCP 1 500 Kč
Blu-ray 1 250 Kč

Cena půjčovného pro školy*
Blu-ray 100 Kč

* Tyto cenové podmínky platí pro projekce, které se uskuteční přímo na půdě škol, na kterých je filmová/audiovizuální výchova součástí školních osnov.

Vzpoura hraček

O místo na slunci z filmového políèka

Lev a písnièka