Druhá světová válka ve filmu

Druhá světová válka ve filmu

Tituly uvedené v distribučním cyklu Druhá světová válka ve filmu jsou reprezentativním výběrem děl předních tvůrčích osobností, jakými jsou Ján Kádár, Elmar Klos, Jan Němec, Alfréd Radok, Karel Kachyňa, Zbyněk Brynych a Jiří Sequens st.
Cyklus předkládá zásadní témata spjatá s průběhem válečného konfliktu na našem území. Patří mezi ně tragické osudy židovských obyvatel Československa, česko-německé vztahy i realita odbojových organizací a partyzánského hnutí.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte Ivu Žákovou (iva.zakova@nfa.cz).

Cena půjčovného dle ceníku.

Transport z ráje (Zbyněk Brynych, 1962)
DCP, Blu-ray

Film s ironickým titulem Transport z ráje je adaptací románu Arnošta Lustiga Noc a naděje. Tvůrci se snaží zachytit atmosféru terezínského ghetta za druhé světové války, kdy si lidé byli schopni udržet svou důstojnost i v situaci krajního ponížení. Snímek oplývá zvláštní citlivostí a smyslem pro realistické zobrazení skutečnosti. Film začíná natáčením propagandistického dokumentu v terezínském ghettu, který má ukázat, jak veselý a klidný život všichni prožívají. Brynych nám odhaluje hrůzu genocidy, kterou můžeme vnímat prostřednictvím všudypřítomných detailů lidských tváří. Ty jsou sevřené úzkostí a bolestí. Film vrcholí scénou, ve které jsou stovky seřazených lidí. Čekají na transport.

Démanty noci (Jan Němec, 1964)

DCP, Blu-ray (digitálně restaurovaná verze)

První celovečerní film Jana Němce, inspirovaný povídkou Arnošta Lustiga, patří ke klíčovým dílům nové vlny. Ústředním tématem filmu je boj člověka o vlastní důstojnost. Příběh pojednává o útěku dvou židovských chlapců z transportu do koncentračního tábora. Němec využívá minimum dialogů a skládá mozaiku plnou snů, vzpomínek, halucinací, fantazií a flashbacků.

Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1965)

DCP, Blu-ray

Film představuje netradiční topografii konce války v Československu. Je kaleidoskopem obrazů odrážejících svět ve dvou dětských očích. V názvu Ať žije republika se samozřejmě skrývá sarkasmus. Všechno, co chlapec Olin v posledních hodinách války a na počátku svobodné doby prožívá, je téměř nepřetržitá řada ústrků a zklamání, nezadržitelný pád do reality světa dospělých. Do světa, v němž se „velké“ okamžiky dějin prolínají s lidskou malostí, mravní mizérií, křivdou a sobectvím. Až v otřesné zkratce to ukazuje poslední scéna filmu. Při vstupu do obce rozvinují vesničané transparent, na němž chlapec čte: Ať žije republika. A přitom vidí, jak se o kousek dál do studny vrhá člověk, kterého se chystali ukamenovat jako udavače – je to jediný člověk, kterého Olin nikdy neviděl krást, jediný, v němž našel opravdového přítele.

Obchod na korze (Ján Kadár, Elmar Klos, 1965)

DCP, Blu-ray (digitálně restaurovaná verze)

Obchod na korze je první československý film, který byl oceněn Oscarem v kategorii cizojazyčný film. Zcela jistě patří k nejvýznamnějším uměleckým dílům československé kinematografie. Bez ohledu na četná ocenění, jež tento film v minulosti získal, zůstává především lidsky silnou výpovědí, k jejímuž poselství bude třeba se znovu vracet. Osudový příběh prostého truhláře Tona Brtka a židovské obchodnice Rozálie Lautmannové, staré dámy žijící mimo realitu válečných let, se rozvíjí na půdorysu aristotelské tragédie. Děj se odehrává ve fašistickém Slovenském štátu v létě roku 1942. Počáteční líčení obyčejného všedního života obyvatel malého města přerůstá v nevyhnutelný dramatický střet obou protagonistů na pozadí scén transportu Židů do koncentračního tábora. Nezadržitelnou gradaci filmového příběhu posiluje práce kamery i expresivní hudební doprovod. Film je nadčasovým svědectvím o zrádné pasti zla, ale také o mravní síle jedince.

Atentát (Jiří Sequens st., 1964)

DCP, Bluray

Bezpochyby jeden z nejlepších českých válečných filmů, který patří ke klasickým dílům tohoto žánru. Dobře napsaný scénář se přesně drží historických událostí, faktů i mnoha reálných podrobností. Praha, květen 1942. Parašutisté, příslušníci československého západního odboje, spolehlivě vycvičení ve Velké Británii, spáchají atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. Děj filmu zachycuje přípravu atentátu, detailně jeho provedení i tragické následky tohoto činu. Atmosféra protektorátu Čechy a Morava je tíživá, což film věrně zobrazuje dokonalou výpravou. Průběh atentátu i konečný osud parašutistů, kteří spáchali sebevraždu, byly samy o sobě velmi dramatické. Filmové zpracování toto drama umocňuje výbornou kamerou, dynamickým střihem v akčních scénách a naprosto přesvědčivými hereckými výkony.

Daleká cesta (Alfréd Radok, 1948)

DCP, bluray (digitálně restaurovaná verze)

Daleká cesta je filmový debut legendárního divadelního režiséra a spolutvůrce Laterny magiky Alfréda Radoka. Tento film patří k ještě ne zcela doceněným mistrovským dílům české kinematografie. Už v době svého vzniku se příběh židovské lékařky a její rodiny, odvlečené do terezínského ghetta, nesetkal s odpovídajícím ohlasem. Film se promítal jen krátce v mimopražských kinech. Nastupující komunistický režim nemohl přijmout Radokův originální filmový tvar nejen po stránce obsahové, ale také formální. Režisér zachytil období okupace novou formou umělecké reportáže, podíval se na život v židovském ghettu v Terezíně vysoce stylizovaným, metaforickým způsobem, ovlivněným expresionistickou imaginací. Propojil reálné dokumentární záběry s konkrétním příběhem jedné rodiny, a tak dosáhl nebývalé působivosti. Ze své divadelní praxe si Radok přinesl důraz na práci s rekvizitami, které v tomto filmu často fungují nejen jako bizarní dekorace, ale také jako důležité spoje mezi dvěma záběry. Radokův umělecký záměr výrazně podpořil kameraman Josef Střecha.

Smrt si říká Engelchen (Ján Kadár, Elmar Klos, 1963)

DCP, Bluray

Smrt si říká Engelchen je filmovou adaptací stejnojmenného bestselleru slovenského spisovatele Ladislava Mňačka, který ve své knize popsal vlastní zážitky z konce druhé světové války. Film vyniká tím, že je jedním z mála československých filmů vyrobených na začátku 60. let, který zobrazuje partyzánské hnutí zcela bez předsudků a jakýchkoli ideologických nánosů. Sledujeme příběh partyzána Pavla, jenž byl při přestřelce zraněn, a nyní leží po operaci v nemocnici. V horečnatých snech a v rozhovorech s řádovou sestrou Alžbětou se mu vybavují válečné zážitky. Retrospektivní styl vyprávění umožňuje nahlížet na hlavní postavu nejen jako na hrdinu, ale také člověka pochybujícího i chybujícího. Zobrazení partyzánského odboje narušilo mnoho tehdejších tabu. Možná proto působí dodnes film velmi autenticky a věrohodně, což podtrhují i ostatní filmové prostředky – vynikající kamera především v akčních scénách, analytický střih, hudební doprovod a bezchybné herecké výkony v režijním vedení budoucích držitelů Oscara, Jána Kadára a Elmara Klose.