Croodsovi

barevný, dlouhý, 99 min. USA země původu, animovaný, dobrodružný, přístupný mládeži, ŠÚ, 2-D, 3-D, 35mm, Dolby Digital, Datasat/SDDS.

Původní název: The Croods. Výrobce: DreamWorks Animation. Pro Twentieth Century Fox. Rok výroby: 2013. Premiéra: 21.3.2013. Monopol: CinemArt. Mluveno: česky (dabováno). – Seznamte se s Croodsovými!

AUTOŘI: Námět: John Cleese, Kirk DeMicco, Chris Sanders. Scénář: Kirk DeMicco, Chris Sanders. Režie: Chris Sanders, Kirk DeMicco. Kamera: Yong Duk Jhun. Hudba: Alan Silvestri. Různé skladby a písně. Výprava: Christophe Lautrette. Střih: Eric Dapkewicz, Darren T. Holmes. Zvuk: Jonathan Null, Randy Thom. Návrhy postav: Joseph C. Moshier, Shane Prigmore. Animační příprava: (supervize) G. Mark Fitzerald. Animace: (supervize) Fredrik Nilsson, Kristof Serrand, Sean Sexton. Vizuální efekty: (supervize) Markus Manninen. Producentky: Kristine Belsonová, Jane Hartwellová. České dialogy a režie české verze: Petr Pospíchal (Barrandov Studio).

V české verzi mluví: Filip Blažek (Boy), Bohdan Tůma (Grug), Lucie Juřičková (Ugga), Nikola Votočková (Iška), Jan Maxián (Thunk), Ludmila Molínová (babi). V původní verzi mluví (uvádíme pro úplnost): Ryan Reynolds (Boy), Nicolas Cage (Grug), Catherine Keenerová (Ugga), Emma Stoneová (Iška), Clark Duke (Thunk), Cloris Leachmanová (babi), Randy Thom (Sandy).

Rodinný animovaný snímek scenáristického a režisérského dua Chris Sanders a Kirk DeMicco (též De Micco), nazvaný Croodsovi (správně česky Croodovi), je dalším titulem úspěšného studia DreamWorks Animation. V dobrodružném příběhu se představuje pravěká rodina jeskynních lidí. Otec Grug vyznává zásady, že novoty jsou špatné a že je jistější neměnit způsob života, a to i přesto, že žije v neustálém strachu a málokdy se odváží ven z jeskyně. Grugova dospívající dcera Iška se pokouší otci vzdorovat, z čehož pramení konflikty. Když však nastane vrásnění a pukání zemských desek, musejí se Croodsovi vydat s mladým Boyem na cestu k vysoké hoře. Grug trpí pocitem ztráty autority a na Boye, s nímž Iška flirtuje, žárlí. Během cesty přehodnotí své názory, Boye přijme a s dcerou se usmíří. – Roztříštěný a předvídatelný děj o putování před otřesy Země až příliš připomíná film Doba ledová 4: Země v pohybu (2012; r. Steve Martino, Michael Thurmeier), rovněž kombinující motivy útěku a konfliktu konzervativního otce a rebelující dcery. Designem pralesního prostředí se Croodsovi zase volně inspirují Avatarem (2009; r. James Cameron). Dětské diváky však řada gagů a akčních situací zřejmě pobaví. -mat-

OBSAH: Dospívající Iška patří k poslední rodině jeskynních lidí. S otcem Grugem, matkou Uggou, sourozenci Sandy a Thunkem a se svéráznou babi se po většinu času schovává v jeskyni. Grug se bojí změn a udržuje rodinu ve strachu. – Croodsovi vyrazí na lov. Společnými silami získají obrovské vejce. – Rodiče diskutují o vzpurné Išce. Ta mezitím leze na skálu a málem ji přitom chytí šelma. – Otec večer vypráví rodině pohádku o medvíděti, které doplatilo na svoji touhu po změně. – V noci Iška zahlédne světlo a uteče z jeskyně. Na vrcholu skály u ohně objeví mladíka Boye. Setkání napřed oba vyděsí. Když se zklidní, Boy divošce vysvětlí, co je to oheň. Tvrdí, že se blíží otřesy země a že je třeba utéct. Nabízí jí, ať jde s ním, ale ona to odmítne. Věnuje jí mušli: když na ni zatroubí, on přijde. – Grug se vzbudí a jde Išku hledat. Přivede ji domů a zlobí se. Začne pukat země a rodina prchá. Kameny zavalí jeskyni, skály se rozestoupí a jeskynní lidé stojí před neznámou pralesní krajinou. Opatrně se vydají hledat novou jeskyni. Cestou poznávají neznámé rostliny i zvířata. Musejí prchat před obří divokou kočkou. Když je ohrožuje hejno dravých ptáků, Iška zatroubí na mušli a Boy všechny zachrání pomocí ohně. Fascinovaní jeskynní lidé si s ohněm hrají a nechtěně zapálí suchou trávu i kukuřici, z níž tak vznikne popcorn. – Ráno chce Boy nenápadně zmizet, ale Iška ho zadrží, a Grug ho zavře do klády. Společně vyrazí k vysoké hoře, aby se zachránili před „zkázou světa“. – Cesta je únavná a trápí je hlad. Thunk uloví škorpióna. Iška pomůže Boyovi z klády a ten jí ukáže, jak se dělá past; vytvoří velkou loutku samičky ptáka a nalákají na ni samce. Mají tak konečně dobrou večeři. Boy je vyděšen, jak se Croodsovi snaží sníst všechno, i když už nemohou. Večer vypráví Grug a pak Boy pohádku. Boyova má větší úspěch, protože nekončí smrtí. Iška s Boyem flirtuje a otec žárlí. – V noci se skály otřásají, pukají a pod nimi je vidět žhavá láva. Lidé prchají. Později se na planině potýkají s ostnatými sukulenty. Grug pustí Boye a ten všem vyrobí boty. Později jim pomůže přejít bažinu na chůdách. Iška si s Boyem stále víc rozumí. Mladík si všechny kromě Gruga získá. Rozdá jim mušle. Ve skalním labyrintu se totiž musejí rozdělit a hledat cestu dál. – Následují další otřesy. Grug zůstane uvězněn mezi kameny. Babi, Sandy a Ugga projdou pod obřími masožravými kytkami. – Boy a Iška se sblíží u jezera. Thunk získá domácího mazlíčka v přítulném krokoštěněti. – Ugga jde pro Gruga. Ostatní se baví v koruně velikého stromu. Krokoštěně spadne. Grug, kterého žena přivedla, zůstane pod stromem. Večer vyleze vzhůru a tajně poslouchá, co si povídají. Pochopí, že už ho neuznávají jako autoritu. Ráno chce dokázat, že také umí použít kromě hrubé síly i mozek. Jeho vynálezy však nikoho neohromí. – Skupinka přeplouvá jezero a Ugga se dohaduje s mužem. Na úpatí hory sdělí rodina Grugovi, že jejich vůdcem je pouze Boy. Otec je zdrcený. Při potyčce s Boyem se oba zachytí do proudu dehtu, který je strhne. Boy, jemuž v dehtu zemřela celá rodina, tvrdí, že z něj není úniku. Dvojice se v nebezpečí usmíří a mladík dostane nápad, jak se dostat ven. Na loutku nalákají divoké kotě, použijí liány a když se zvíře dá na útěk, vytáhne je ven. – Boy míří za sluncem. Když vylezou na vrchol, hora se začne třást. Boy je zmatený. Grug rodinu přehodí přes vzniklou průrvu do bezpečí. Než přehodí dceru, usmíří se s ní. Sám se však na druhou stranu už nedostane. Ve skalách se spřátelí s divokým kotětem a přijde na to, jak se pomocí ohně, dravých ptáků a obří rybí kostry dostat za ostatními. – Iška na útesu troubí na mušli. Ostatní se přidají. – Grug sestrojí stroj, najde krokoštěně a další zvířata a pomocí obřího hejna ptáků přiletí za rodinou. – Země je v klidu: zemské desky se oddělily. Rodina po pláži míří za sluncem. -mat-