Evidence zahraničních snímků v české kinodistribuci

Na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb., §7 shromažďuje NFA informace o všech zahraničních titulech v české kinodistribuci.

Zároveň je distributor povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním
roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci, nejlépe vyplněním Formuláře pro výrobce a distributory.

Zahraniční tituly v české kinodistribuci v roce 2019
A-Č / D-G / H-J /K-M / N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž

Zahraniční tituly v české kinodistribuci v roce 2018
A-Č / D-G / H-J /K-M / N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž

Zahraniční tituly v české kinodistribuci v roce 2017
A-Č / D-G / H-J /K-M / N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž

Zahraniční tituly v české kinodistribuci v roce 2016
A-Č / D-G / H-J /K-M / N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž

Zahraniční tituly v české kinodistibuci v roce 2015

A-Č / D-G / H-J /K-M N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž

Zahraniční tituly v české kinodistribuci v roce 2014
A-Č / D-G / H-J /K-M / N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž

Zahraniční tituly v české kinodistibuci v roce 2013

A-Č / D-G / H-J / K-M / N-Ó / P-Ř / S-Ť / U-W / X-Ž