Evidence zahraničních snímků v české kinodistribuci

Na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb., §7 shromažďuje NFA informace o všech zahraničních titulech v české kinodistribuci.

Zároveň je distributor povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním
roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci, nejlépe vyplněním Formuláře pro výrobce a distributory.

Seznamy zahraničních filmů uvedených v českých kinech najdete na Filmovém přehledu.