Rada Národního filmového archivu

Rada Národního filmového archivu (dále „R NFA“) je poradním orgánem Národního filmového archivu. R NFA má nejméně devět členů, z toho interními členy jsou generální ředitel a ředitelé sekcí Národního filmového archivu, externími členy jsou významné osobnosti české kultury a audiovizuálního průmyslu.

Externí členové:
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Petr Fischer
Mgr. David Valůšek
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
PhDr. Anna Kareninová Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Radim Procházka
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
MgA. Marek Hovorka

Interní členové:
PhDr. Linda Šplíchalová, ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek
Anna Mohaplová, ředitelka sekce ekonomických a správních agend
Bc. Jonáš Svatoš, ředitel sekce audiovizuálních sbírek
PhDr. Michal Bregant, generální ředitel

Statut a jednací řád R NFA (PDF)