Rada Národního filmového archivu

Rada Národního filmového archivu (dále „R NFA“) je poradním orgánem Národního filmového archivu. R NFA má nejméně devět členů, z toho interními členy jsou generální ředitel a ředitelé sekcí Národního filmového archivu, externími členy jsou významné osobnosti české kultury a audiovizuálního průmyslu.

Externí členové:
Prof. PhDr, Milena Bartlová, CSc.
Petr Fischer
Mgr. David Valůšek
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
PhDr. Anna Kareninová Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Radim Procházka
PhDr. Jindřich Schwippel
MgA. Marek Hovorka

Interní členové:
Mgr. Katarína Gatialová, ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek Národního filmového archivu
Viera Hladišová, ředitelka sekce ekonomických a správních agend Národního filmového archivu
PhDr. Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu

 

Statut a jednací řád R NFA (PDF)