Aktuality

01/2019 (Změnit)
  • Informace pro uživatele KNFA

    Z důvodu údržby interních systémů externího poskytovatele databází ProQuest budou v neděli 20. 1. 2019 v časovém rozmezí 4-12 hodin mimo provoz veškeré jeho služby. V případě Knihovny NFA se jedná o filmové databáze v rámci Screen Studies Collection, včetně jejich vzdáleného přístupu. Děkujeme za pochopení.

  • Smutná zpráva

    S velkým zármutkem oznamujeme čtenářům Knihovny NFA, že dnes v noci zemřel ve věku 59 let náš dlouholetý a vážený kolega pan Miloš Fikejz, respektovaný odborník v oblasti informačních služeb filmové knihovny. Věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku, bude nám všem velmi chybět... Děkujeme kolektiv Knihovny NFA