Pronájem

Ponrepo je kinem Národního filmového archivu, které se nachází v historickém areálu Konvikt. Konviktský sál se stal jedním z hlavních kulturních center Prahy konce osmnáctého století a kinosál tak disponuje jedinečnou atmosférou. Jde o jedno z posledních kin promítající filmy z filmových kopií, zejména ze sbírek NFA, ale na programu jsou také klíčové současné snímky, kultovní midnight movies či němé filmy s živým hudebním doprovodem.

Ponrepo je ideální pro promítání filmů – přednášky – workshopy – prezentace a vzdělávací akce.

Kino Ponrepo dále nabízí:
– projekci oblíbených českých filmů ze sbírek NFA
– promítání klenotů němého filmu s živou hudbou
– uspořádání rautu v předsálí a foyer, v létě ve dvoře historického objektu

Pronájem kinosálu s personální obsluhou jeho techniky nabízíme v ceně od 3 000,- Kč za každou započatou hodinu. Cena se může navýšit dle náročnosti akce a počtu přítomných zaměstnanců. Ceny projekcí filmů se stanovují individuálně.

Ve večerních hodinách, tj. od 17:00 je kinosál téměř vždy vyhrazen pro dramaturgicky koncipovaný program Národního filmového archivu, jenž je částečně tvořen ve spolupráci s partnerskými institucemi.

Akce pořádané třetími osobami v prostorách kina Ponrepo nejsou součástí jeho oficiálního programu. Veškerá propagace takových akcí je výlučně na jejich pořadatelích. Akce pořádané třetími osobami v prostorách kina Ponrepo nesmějí mít politický charakter, musejí být v souladu s dobrými mravy a respektovat poslání Národního filmového archivu jako instituce pečující o filmové dědictví.

Kontakt:

Tomáš Šperňák

tomas.spernak@nfa.cz
tel.: 777 116 936