Pronájem

Ponrepo je kinem Národního filmového archivu, které se nachází v historickém areálu Konvikt. Konviktský sál se stal jedním z hlavních kulturních center Prahy konce osmnáctého století a kinosál tak disponuje jedinečnou atmosférou. Jde o jedno z posledních kin promítající filmy z filmových kopií, zejména ze sbírek NFA, ale na programu jsou také klíčové současné snímky, kultovní midnight movies či němé filmy s živým hudebním doprovodem.

Ponrepo je ideální pro promítání filmů – přednášky – workshopy – prezentace – společenské akce všeho druhu.

Kino Ponrepo dále nabízí:
– projekci oblíbených českých filmů ze sbírek NFA
– promítání klenotů němého filmu s živou hudbou
– uspořádání rautu v předsálí a foyer
– v létě ve dvoře historického objektu

Technická specifikace kina: kapacita 117 míst, projekce ze 35mm a 16mm kopií, DCP, Blu-ray, DVD.

Pronájem kinosálu začíná na 1 700,- Kč za každou započatou hodinu; dle typu akce a počtu přítomných zaměstnanců.
Ceny projekcí filmů se stanovují individuálně.

Akce pořádané třetími osobami v prostorách kina Ponrepo nejsou součástí jeho oficiálního programu. Veškerá propagace takových akcí je výlučně na jejich pořadatelích. Akce pořádané třetími osobami v prostorách kina Ponrepo nesmějí mít politický charakter, musejí být v souladu s dobrými mravy a respektovat poslání Národního filmového archivu jako instituce pečující o filmové dědictví.

Kontakt:

Jiří Holba

E jiri.holba@nfa.cz
tel.: 778 745 531