Program

Dnes (Změnit)
 • Po 03/08

  Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie

  Režie → Karel Vachek
  ČR – Slovensko 2019 / English friendly / 335 min. / DCP
  Cyklus → Karel Vachek 80

  Projekce za účasti režiséra.

  Šestihodinová esej o čtyřech částech zkoumá filozofickou optikou dějiny režimů a revolucí, vůdců a mučedníků. Koláž z osobních vzpomínek, inscenovaných výjevů a archivů kolektivní paměti srovnává Pražské jaro se Sametovou revolucí a ukazuje expozici, kolizi, krizi a katarzi polistopadové společnosti. Nadějí na záchranu demokracie je kreativní smích, rozpouštějící nedotknutelnost a zbytnělá ega představitelů státních institucí. Internet osvobozuje společnost od zastupitelů jako nefunkčního mezičlánku, který brání přímé komunikaci občanů s mocenskými orgány.

 • Program na celý měsíc – Srpen 2020