Jiří
Novotný

O mně

Vystudoval jsem historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jsem v Historickém ústavu AV ČR jako bibliograf a v Okresním archivu Praha-západ a v Etnologickém ústavu AV ČR jako dokumentátor. V NFA jsem zaměstnán od roku 2002. Zpočátku byl středem mého zájmu český dokumentární film do roku 1945, nyní se zabývám zpravodajským filmem z téhož období. Jsem autorem několika článků o dějinách českého dokumentárního a zpravodajského filmu, zajímám se o kulturu v období protektorátu.