Terezie
Hlaváčková

O mně

Jsem absolventkou oborů Dějiny evropské kultury na Univerzitě Karlově a Učitelství pro střední školy (dějepis, český jazyk) na Jihočeské univerzitě. Již ve svých závěrečných pracích jsem se věnovala československému hranému filmu v období komunistické vlády. Do Národního filmového archivu jsem nastoupila v roce 2017. Na pozici archivářky v Oddělení filmových sbírek se zabývám problematikou filmových materiálů. Do mojí pracovní náplně dále patří organizace interních projekcí včetně identifikačních projekcí, archivace filmů, část akviziční agendy, ukládání filmových materiálů a další. Nyní se aktivně věnuji restaurování a rekonstrukcím. Současně jsem také jednou z lektorek našeho kurzu pro promítače, kde přednáším o filmovém materiálu. Mé odborné články na téma filmové historie a filmového materiálu si můžete přečíst i na stránkách Filmového přehledu.