Tomáš
Hubáček

O mně

Jsem filmový historik a publicista. Vystudoval jsem obor filmová věda, nejprve coby bakalář na Univerzitě Karlově v Praze a posléze jako magistr na brněnské Masarykově univerzitě. V minulosti jsem pracoval jako středoškolský pedagog na filmově-průmyslové škole a v programových odděleních českých filmových festivalů. Od roku 2023 pracuji v Národním filmovém archivu v Oddělení filmografie a katalogizace, kde se zaměřuji především na současnou tuzemskou hranou tvorbu. Mimo archiv přispívám texty do kulturních periodik (Cinepur, Film a doba, A2) a jsem dramaturgem festivalu České vize.