Petr
Hasan

O mně

Do Národního filmového archivu jsem nastoupil v roce 2012 po absolvování oborů archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na starosti mám především zpracování písemných fondů vzniklých z činnosti filmových institucí a zpracování fondů filmových osobností. Mým úkolem je zajistit, aby se informace obsažené v našem archivu dostaly k veřejnosti. Kromě zpracování archiválií se rovněž věnuji i vlastnímu historickému výzkumu a pravidelně publikuji. Své původní badatelské zaměření na kulturní dějiny 18. století jsem postupně přesunul do oblasti filmové historie a v roce 2020 jsem získal doktorát z filmové vědy. V roce 2021 mi v NFA vyšla kniha UŠLECHTILÝ, DOBRÝ, KRÁSNÝ. Římskokatolická církev a kinematografie v českých zemích 1918–1948.