Tereza
Frodlová

O mně

Vystudovala jsem Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně a Audiovizuální studia na FAMU, kde jsem se specializovala na archivní prezervaci a restaurování filmu. V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2015 jako restaurátorka a kurátorka. Vedle digitálního restaurování a péče o historické filmové materiály se zabývám vztahem kinematografie a filmové techniky. V rámci výzkumného projektu věnovaného multimediálnímu divadlu Laterna magika jsem se v předchozích letech věnovala výzkumu, zpracování a možnostem zpřístupnění filmových materiálů, které Národní filmový archiv z divadla převzal. Publikuji v českých i zahraničních periodikách a přednáším o dějinách filmové techniky, barvě v kinematografii a prezervaci a restaurování filmu na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze.