Hana
Soudková

O mně

V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2019 a starám se především o správu smluv a listin, které přicházejí na sekretariát. Dbám na to, aby byly všechny smlouvy a listiny řádně podepsány, uloženy a odeslány naším partnerům. Rovněž jsem primárním kontaktem pro veřejnost. Pokud se potřebujete na něco zeptat, tak jsem tu na telefonu vždy pro vás!