Lucie
Česálková

O mně

Jsem absolventkou bohemistiky a filmové vědy na FF MU. V letech 2009–2017 jsem v Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU působila jako odborná asistentka a v oboru teorie a dějin filmu se i habilitovala. Jako filmová historička se zaměřuji na nonfikční a dokumentární film a obecně krátkometrážní formáty. S Národním filmovým archivem spolupracuji od roku 2009 – nejprve jako redaktorka Iluminace, v letech 2013–2017 pak jako vedoucí tehdejšího Oddělení výzkumu, vedla jsem odbornou a publikační činnost instituce a stala se šéfredaktorkou Iluminace, jíž jsem dodnes. Po mateřské dovolené se v NFA věnuji Iluminaci, výzkumu a podpoře badatelské a publikační činnosti. Národní filmový archiv vydal v roce 2014 moji monografii Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let; řadu dalších knih jsem editovala či spolueditovala. Spolu s Kateřinou Svatoňovou jsem spoluautorkou knihy Diktátor času. (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky z roku 2019. Přednáším na Katedře filmových studií FF UK.