Adéla
Kudla

O mně

Na pražské FAMU jsem na katedře audiovizuálních studií vytvářela experimentální filmy a multimediální instalace. Následně jsem začala pracovat v Digitální laboratoři Národního filmového archivu, kde působím dodnes. Zprvu jsem se věnovala akvizici a archivaci born-digital médií v NFA sbírkách a působila jako styčný bod mezi producenty, distributory a NFA. Vzhledem k neustálému vývoji forem a možností digitálních světů jsem se v rámci studia teorie interaktivních médií na Masarykově univerzitě zajímala o to, jakými současnými formami se zabývají tvůrci a jak na to reagují české sbírkotvorné instituce. Od roku 2021 vedu tým Digitální laboratoře NFA. Za nejzajímavější část své práce považuji možnost spolupráce na výzkumných projektech, zkoumání hranice digitálních a přirozených světů a téma automatizace procesů, na které je lidského potenciálu škoda.