Alice
Kubínková

O mně

Jako absolventka knihovnické školy jsem nastoupila v roce 1987 do Čs. filmového ústavu (dnes Národní filmový archiv) do oddělení dokumentace (filmografie, fotografie, plakáty...). Poté jsem přešla do Filmotéky, kde jsem poznala práci s filmovými kopiemi a podílela se na procesu jejich archivace. Zde jsem také měla možnost seznámit se více s dějinami kinematografie. Následně jsem začala pracovat v Knihovně NFA jako katalogizátorka filmové literatury, podílela jsem se na kompletním retrospektivním zpracování sbírky filmových scénářů, později jsem převzala do své péče rozsáhlý fond filmových periodik, který zpracovávám retrospektivně i aktuálně, u vybraných českých titulů se věnuji analytickému popisu článků. Prací ve více odděleních NFA jsem získala ucelený obraz o jeho činnosti v oblasti uchovávání audiovizuálních i neaudiovizuálních filmových sbírek a své zkušenosti zúročuji při katalogizační praxi. Výsledky mé práce jsou dostupné v online katalogu knihovny.