Jeanne
Pommeau

O mně

Vystudovala jsem Valorizaci filmového dědictví (restaurování a kurátorství) na Univerzitě Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Od roku 2004 pracuji jako kurátorka a restaurátorka v Národním filmovém archivu. Věnuji se zde restaurování fotochemickou i digitální cestou a identifikaci filmů zejména z raného období kinematografie. Zároveň se zabývám barvením filmu podle původních metod: virážování, tónování a jejich obnova na bezpečném filmovém materiálu. Přispívám i k prezentaci restaurování filmů na různých fórech v ČR a v zahraničí. O restaurování a o aplikaci barev přednáším na Univerzitě Paris 8 a na Masarykově univerzitě v Brně. Publikuji studie na téma praxe a etika restaurování filmu, jsem konzultantkou v těchto oborech ve dvou odborných komisích Mezinárodní federace filmových archivů FIAF.